• تیپ ۳۱۵,۰۰۰ تومان
  • تیپ ۲۹۰۰۰ تومان
  • تیپ ۱رایگان
نردبان آگهی انتقال آگهی به ابتدای لیست ۳ بار در روز ۲ بار در روز -
نمایش آگهی در اینستاگرامبا ۴۵,۰۰۰ دنبال کننده -
ارسال پیامک به متقاضیان -
ارسال نوتیفیکیشن به متقاضیان -
آمار بازدید با نمودار -
اولویت در تایید آگهی -
اولویت در تایید پس از ویرایش -