قیمت روز خودرو، قیمت خودرو در بازار امروز، جمعه,۰۶ خرداد ۱۴۰۱

قیمت خودروآریسان

آریسان

 • قیمت آریسان وانت دوگانه سوز
  ۱۳۹۸
  ۷ روز قبل -۰.۴۹% ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت آریسان وانت دوگانه سوز
  ۱۳۹۹
  ۷ روز قبل -۰.۹۰% ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودرواس دبلیو ام

اس دبلیو ام

 • قیمت اس دبلیو ام G01
  ۱۳۹۹
  ۷ روز قبل ۱.۳۲% ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت اس دبلیو ام G01
  ۱۴۰۰
  ۷ روز قبل ۰.۹۷% ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت اس دبلیو ام G01F
  ۱۳۹۹
  ۷ روز قبل ۱.۸۵% ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت اس دبلیو ام G01F
  ۱۴۰۰
  ۷ روز قبل ۱.۷۹% ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروام جی

ام جی

 • قیمت ام جی 360 اتوماتیک توربو
  ۱۳۹۸
  ۷ روز قبل ۰.۵۷% ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت ام جی 360 دنده ای
  ۱۳۹۸
  ۷ روز قبل -۰.۹۳% ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروام وی ام

ام وی ام

 • قیمت ام وی ام 315 هاچ بک اسپرت اکسلنت
  ۱۳۹۹
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت ام وی ام 315 هاچ بک پلاس
  ۱۳۹۹
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت ام وی ام 315 هاچ بک پلاس
  ۱۴۰۰
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت
  ۱۳۹۹
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت
  ۱۴۰۰
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت ام وی ام X22 دنده ای اسپرت اکسلنت
  ۱۳۹۹
  ۷ روز قبل -۱.۰۹% ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت ام وی ام X22 دنده ای اسپرت اکسلنت
  ۱۴۰۰
  ۷ روز قبل -۱.۰۶% ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت ام وی ام X22 پرو
  ۱۴۰۰
  ۷ روز قبل ۰.۸۱% ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت ام وی ام X33 S اتوماتیک اسپرت
  ۱۳۹۹
  ۷ روز قبل ۰.۸۰% ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت ام وی ام X33 S اتوماتیک اسپرت
  ۱۴۰۰
  ۷ روز قبل ۱.۵۶% ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت ام وی ام X33 S اتوماتیک نیوفیس
  ۱۳۹۹
  ۷ روز قبل ۲.۳۶% ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت ام وی ام X33 S اتوماتیک نیوفیس
  ۱۴۰۰
  ۷ روز قبل ۲.۲۶% ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت ام وی ام X55 اسپرت اکسلنت
  ۱۳۹۹
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت ام وی ام X55 اسپرت اکسلنت
  ۱۴۰۰
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت ام وی ام X55 اکسلنت
  ۱۳۹۹
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت ام وی ام X55 اکسلنت
  ۱۴۰۰
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروبایک

بایک

 • قیمت بایک سابرینا مونتاژ
  ۱۳۹۸
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروبرلیانس

برلیانس

 • قیمت برلیانس H220 دنده ای
  ۱۳۹۹
  ۷ روز قبل -۰.۲۹% ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت برلیانس H230 اتوماتیک
  ۱۳۹۹
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت برلیانس H230 دنده ای
  ۱۳۹۹
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت برلیانس H320 1.65 اتوماتیک
  ۱۳۹۹
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت برلیانس H320 1.65 اتوماتیک
  ۱۴۰۰
  ۷ روز قبل ۰.۳۵% ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت برلیانس H320 1.65 دنده ای
  ۱۳۹۹
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت برلیانس H330 1.65 اتوماتیک
  ۱۳۹۹
  ۷ روز قبل -۰.۸۸% ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت برلیانس H330 1.65 اتوماتیک
  ۱۴۰۰
  ۷ روز قبل -۰.۵۱% ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت برلیانس H330 1.65 دنده ای
  ۱۳۹۹
  ۷ روز قبل -۱.۰۹% ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت برلیانس H330 1.65 دنده ای
  ۱۴۰۰
  ۷ روز قبل -۰.۶۳% ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت برلیانس کراس C3 1.65
  ۱۳۹۹
  ۷ روز قبل -۱.۶۷% ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروبسترن

بسترن

 • قیمت بسترن B30
  ۱۳۹۸
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت بسترن B30
  ۱۳۹۹
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت بسترن B30
  ۱۴۰۰
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروبنز

بنز

 • قیمت بنز E E200
  ۲۰۱۷
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت بنز E E200
  ۲۰۱۸
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروبورگوارد

بورگوارد

 • قیمت بورگوارد BX5
  ۲۰۱۸
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت بورگوارد BX7
  ۲۰۱۸
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروبی ام و

بی ام و

 • قیمت بی ام و X1 25i
  ۲۰۱۷
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت بی ام و X4 28i
  ۲۰۱۷
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت بی ام و سری 1 120i هاچ بک
  ۲۰۱۸
  ۷ روز قبل -۰.۲۱% ۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت بی ام و سری 2 218i
  ۲۰۱۸
  ۷ روز قبل -۵.۰۰% ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت بی ام و سری 3 320i
  ۲۰۱۸
  ۷ روز قبل ۱.۹۷% ۳,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت بی ام و سری 3 330i
  ۲۰۱۸
  ۷ روز قبل -۰.۲۵% ۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت بی ام و سری 5 530i
  ۲۰۱۸
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت بی ام و سری 7 730Li
  ۲۰۱۷
  ۷ روز قبل ۴.۲۸% ۸,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت بی ام و سری 7 730Li
  ۲۰۱۸
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروبی وای دی

بی وای دی

 • قیمت بی وای دی S6
  ۱۳۹۸
  ۷ روز قبل ۳.۷۵% ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروبیسو

بیسو

 • قیمت بیسو T3
  ۱۳۹۹
  ۷ روز قبل -۱.۲۷% ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروپراید

پراید

 • قیمت پراید 111 SE
  ۱۳۹۹
  ۷ روز قبل -۲.۴۰% ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پراید 131 SE
  ۱۳۹۸
  ۷ روز قبل -۰.۵۷% ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پراید 131 SE
  ۱۳۹۹
  ۷ روز قبل -۰.۲۷% ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پراید وانت 151 SE
  ۱۳۹۹
  ۷ روز قبل -۳.۱۴% ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پراید وانت 151 SE
  ۱۴۰۰
  ۷ روز قبل -۱.۶۵% ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پراید وانت 151 SE
  ۱۴۰۱
  ۷ روز قبل -۱.۰۶% ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروپژو

پژو

 • قیمت پژو 2008
  ۱۳۹۸
  ۷ روز قبل -۰.۷۷% ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو 2008
  ۱۳۹۹
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو 206 SD V8
  ۱۳۹۹
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو 206 SD V8
  ۱۴۰۰
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو 206 تیپ 2
  ۱۳۹۹
  ۷ روز قبل -۳.۳۹% ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو 206 تیپ 2
  ۱۴۰۰
  ۷ روز قبل -۴.۸۵% ۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو 206 تیپ 2
  ۱۴۰۱
  ۷ روز قبل -۵.۰۰% ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو 206 تیپ 5
  ۱۳۹۹
  ۷ روز قبل -۱.۱۴% ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو 207 اتوماتیک
  ۱۳۹۹
  ۷ روز قبل ۱.۹۰% ۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو 207 اتوماتیک
  ۱۴۰۰
  ۷ روز قبل -۰.۸۵% ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو 207 اتوماتیک پانوراما
  ۱۳۹۹
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو 207 اتوماتیک پانوراما
  ۱۴۰۰
  ۷ روز قبل -۰.۸۲% ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو 207 دنده ای
  ۱۳۹۹
  ۷ روز قبل -۳.۱۶% ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو 207 دنده ای
  ۱۴۰۰
  ۷ روز قبل -۳.۵۷% ۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو 207 دنده ای
  ۱۴۰۱
  ۷ روز قبل -۳.۸۳% ۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو 207 دنده ای پانوراما
  ۱۳۹۹
  ۷ روز قبل -۵.۵۷% ۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو 207 دنده ای پانوراما
  ۱۴۰۰
  ۷ روز قبل -۵.۱۹% ۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو 207 دنده ای پانوراما
  ۱۴۰۱
  ۷ روز قبل -۵.۰۵% ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو 207 صندوق دار
  ۱۳۹۹
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو 405 GLX بنزینی
  ۱۳۹۹
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو 405 GLX دوگانه سوز
  ۱۳۹۸
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو 405 GLX دوگانه سوز
  ۱۳۹۹
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو 405 SLX
  ۱۳۹۹
  ۷ روز قبل -۰.۶۱% ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو 405 SLX
  ۱۴۰۰
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو 508
  ۲۰۱۷
  ۷ روز قبل ۱.۷۹% ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو پارس LX
  ۱۳۹۹
  ۷ روز قبل -۲.۲۲% ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو پارس LX
  ۱۴۰۰
  ۷ روز قبل -۳.۴۷% ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو پارس LX
  ۱۴۰۱
  ۷ روز قبل -۳.۶۰% ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو پارس اتوماتیک
  ۱۳۹۹
  ۷ روز قبل ۰.۴۴% ۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو پارس دوگانه سوز
  ۱۳۹۹
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو پارس دوگانه سوز
  ۱۴۰۰
  ۷ روز قبل -۰.۷۸% ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو پارس ساده
  ۱۳۹۹
  ۷ روز قبل -۲.۳۷% ۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو پارس ساده
  ۱۴۰۰
  ۷ روز قبل -۱.۹۷% ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو پارس ساده
  ۱۴۰۱
  ۷ روز قبل -۲.۲۱% ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروپورشه

پورشه

 • قیمت پورشه ماکان
  ۲۰۱۷
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۷,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروتویوتا

تویوتا

 • قیمت تویوتا C-HR بنزینی تمام چرخ محرک
  ۲۰۱۸
  ۷ روز قبل ۰.۸۰% ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت تویوتا C-HR هایبرید
  ۲۰۱۸
  ۷ روز قبل ۱.۹۵% ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت تویوتا راو 4
  ۲۰۱۸
  ۷ روز قبل ۱.۹۷% ۳,۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت تویوتا پریوس تیپ C
  ۲۰۱۷
  ۷ روز قبل ۱.۹۷% ۱,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروتیبا

تیبا

 • قیمت تیبا ۱ (صندوق دار) SX
  ۱۳۹۹
  ۷ روز قبل -۱.۶۴% ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت تیبا ۱ (صندوق دار) SX
  ۱۴۰۰
  ۷ روز قبل -۱.۵۸% ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت تیبا ۱ (صندوق دار) SX
  ۱۴۰۱
  ۷ روز قبل -۲.۲۷% ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت تیبا ۱ (صندوق دار) پلاس
  ۱۳۹۹
  ۷ روز قبل -۱.۵۰% ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت تیبا ۲‌ (هاچ بک) EX
  ۱۳۹۹
  ۷ روز قبل -۱.۵۵% ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت تیبا ۲‌ (هاچ بک) EX
  ۱۴۰۰
  ۷ روز قبل -۱.۲۵% ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت تیبا ۲‌ (هاچ بک) EX
  ۱۴۰۱
  ۷ روز قبل -۲.۱۵% ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت تیبا ۲‌ (هاچ بک) پلاس
  ۱۳۹۹
  ۷ روز قبل -۰.۴۹% ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت تیبا ۲‌ (هاچ بک) پلاس
  ۱۴۰۰
  ۷ روز قبل -۰.۹۳% ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروجک

جک

 • قیمت جک J4
  ۱۳۹۸
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت جک J4
  ۱۳۹۹
  ۷ روز قبل ۰.۶۵% ۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت جک J4
  ۱۴۰۰
  ۷ روز قبل ۲.۰۸% ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت جک S3
  ۱۳۹۹
  ۷ روز قبل ۱.۴۷% ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت جک S3
  ۱۴۰۰
  ۷ روز قبل ۱.۱۳% ۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت جک S5 اتوماتیک
  ۱۳۹۸
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت جک S5 اتوماتیک
  ۱۳۹۹
  ۷ روز قبل ۰.۵۶% ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت جک S5 اتوماتیک
  ۱۴۰۰
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت جک S5 نیوفیس
  ۱۴۰۰
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروجیلی

جیلی

 • قیمت جیلی GC6 اکسلنت
  ۱۳۹۸
  ۷ روز قبل -۱.۱۱% ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروچری

چری

 • قیمت چری آریزو 5 توربو
  ۱۳۹۹
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت چری آریزو 5 توربو
  ۱۴۰۰
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت چری آریزو 6 اکسلنت
  ۱۳۹۹
  ۷ روز قبل -۰.۵۷% ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت چری آریزو 6 اکسلنت
  ۱۴۰۰
  ۷ روز قبل -۰.۵۴% ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت چری تیگو 5 IE
  ۱۳۹۹
  ۷ روز قبل ۲.۵۳% ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت چری تیگو 5 IE
  ۱۴۰۰
  ۷ روز قبل ۲.۳۳% ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت چری تیگو 7
  ۱۳۹۹
  ۷ روز قبل -۲.۰۲% ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت چری تیگو 7
  ۱۴۰۰
  ۷ روز قبل -۰.۹۶% ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت چری تیگو 7
  ۱۴۰۱
  ۷ روز قبل -۱.۸۵% ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودرودانگ فنگ

دانگ فنگ

 • قیمت دانگ فنگ H30 Cross
  ۱۳۹۸
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت دانگ فنگ دیگنیتی
  ۱۴۰۰
  ۷ روز قبل -۰.۶۹% ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودرودنا

دنا

 • قیمت دنا ساده
  ۱۳۹۹
  ۷ روز قبل -۲.۱۴% ۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت دنا ساده
  ۱۴۰۰
  ۷ روز قبل -۳.۵۶% ۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت دنا ساده
  ۱۴۰۱
  ۷ روز قبل -۳.۴۵% ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت دنا پلاس اتوماتیک توربو
  ۱۳۹۹
  ۷ روز قبل -۲.۰۷% ۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت دنا پلاس اتوماتیک توربو
  ۱۴۰۰
  ۷ روز قبل -۲.۲۰% ۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت دنا پلاس اتوماتیک توربو
  ۱۴۰۱
  ۷ روز قبل -۲.۲۵% ۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت دنا پلاس توربو
  ۱۳۹۹
  ۷ روز قبل -۱.۱۱% ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت دنا پلاس توربو
  ۱۴۰۰
  ۷ روز قبل -۰.۴۲% ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت دنا پلاس توربو
  ۱۴۰۱
  ۷ روز قبل -۱.۲۱% ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودرودی اس

دی اس

 • قیمت دی اس 3
  ۲۰۱۸
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت دی اس 6
  ۲۰۱۸
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت دی اس 7 اپرا
  ۲۰۱۸
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودرورانا

رانا

 • قیمت رانا LX
  ۱۳۹۹
  ۷ روز قبل -۱.۹۶% ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت رانا پلاس
  ۱۳۹۹
  ۷ روز قبل -۱.۷۷% ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت رانا پلاس
  ۱۴۰۰
  ۷ روز قبل -۲.۰۵% ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت رانا پلاس
  ۱۴۰۱
  ۷ روز قبل -۲.۶۲% ۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودرورنو

رنو

 • قیمت رنو تلیسمان E3
  ۲۰۱۸
  ۷ روز قبل ۴.۶۳% ۱,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت رنو تندر 90 E2
  ۱۳۹۸
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت رنو تندر 90 پارس
  ۱۳۹۸
  ۷ روز قبل -۲.۲۳% ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت رنو تندر 90 پلاس اتوماتیک
  ۱۳۹۸
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت رنو تندر 90 پلاس اتوماتیک
  ۱۳۹۹
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت رنو تندر 90 پلاس دنده ای
  ۱۳۹۸
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت رنو داستر SE دو دیفرانسیل
  ۲۰۱۷
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت رنو داستر SE دو دیفرانسیل
  ۲۰۱۸
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت رنو ساندرو اتوماتیک
  ۱۳۹۸
  ۷ روز قبل -۰.۷۶% ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک
  ۱۳۹۸
  ۷ روز قبل -۰.۹۸% ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت رنو کولئوس
  ۲۰۱۸
  ۷ روز قبل ۱.۹۶% ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروریگان

ریگان

 • قیمت ریگان کوپا T210 فلگشیپ
  ۱۳۹۹
  ۷ روز قبل ۱.۸۰% ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروزوتی

زوتی

 • قیمت زوتی آریو 1600 اتوماتیک
  ۱۳۹۸
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروسانگ یانگ

سانگ یانگ

 • قیمت سانگ یانگ تیوولی آرمور
  ۲۰۱۸
  ۷ روز قبل ۲.۸۰% ۱,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت سانگ یانگ تیوولی مونتاژ
  ۱۳۹۹
  ۷ روز قبل ۱.۹۱% ۱,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت سانگ یانگ تیوولی مونتاژ
  ۱۴۰۰
  ۷ روز قبل ۱.۹۵% ۱,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت سانگ یانگ رکستون G4
  ۲۰۱۸
  ۷ روز قبل ۱.۸۲% ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت سانگ یانگ نیو کوراندو پرمیوم پلاس
  ۲۰۱۸
  ۷ روز قبل ۲.۳۵% ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروساینا

ساینا

 • قیمت ساینا EX
  ۱۳۹۹
  ۷ روز قبل -۰.۹۸% ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت ساینا EX
  ۱۴۰۰
  ۷ روز قبل -۰.۹۳% ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت ساینا EX
  ۱۴۰۱
  ۷ روز قبل -۱.۳۳% ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت ساینا S دنده ای
  ۱۴۰۰
  ۷ روز قبل -۲.۲۱% ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت ساینا پلاس
  ۱۴۰۰
  ۷ روز قبل -۲.۶۰% ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروسمند

سمند

 • قیمت سمند LX EF7 بنزینی
  ۱۳۹۹
  ۷ روز قبل ۱.۵۸% ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت سمند LX EF7 بنزینی
  ۱۴۰۰
  ۷ روز قبل -۱.۴۷% ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت سمند LX EF7 بنزینی
  ۱۴۰۱
  ۷ روز قبل -۲.۷۸% ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت سمند LX EF7 دوگانه سوز
  ۱۳۹۹
  ۷ روز قبل -۱.۳۸% ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت سمند LX EF7 دوگانه سوز
  ۱۴۰۰
  ۷ روز قبل -۳.۴۰% ۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت سمند LX EF7 دوگانه سوز
  ۱۴۰۱
  ۷ روز قبل -۲.۲۵% ۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت سمند LX ساده
  ۱۳۹۹
  ۷ روز قبل -۱.۴۳% ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت سمند LX ساده
  ۱۴۰۰
  ۷ روز قبل -۲.۴۰% ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت سمند LX ساده
  ۱۴۰۱
  ۷ روز قبل -۲.۹۱% ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت سمند سورن ELX
  ۱۳۹۹
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت سمند سورن پلاس
  ۱۴۰۰
  ۷ روز قبل ۱.۳۵% ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروسوزوکی

سوزوکی

 • قیمت سوزوکی ویتارا 2400 مونتاژ
  ۲۰۱۹
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروسیتروئن

سیتروئن

 • قیمت سیتروئن C3 فول
  ۱۳۹۸
  ۷ روز قبل ۱.۳۰% ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروشاهین

شاهین

 • قیمت شاهین G
  ۱۴۰۰
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت شاهین G
  ۱۴۰۱
  ۷ روز قبل -۱.۰۰% ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروفوتون

فوتون

 • قیمت فوتون ساوانا
  ۲۰۱۹
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروفولکس واگن

فولکس واگن

 • قیمت فولکس واگن تیگوان
  ۲۰۱۸
  ۷ روز قبل -۰.۸۷% ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت فولکس واگن پاسات
  ۲۰۱۸
  ۷ روز قبل ۱.۸۵% ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت فولکس واگن گلف GTI
  ۲۰۱۸
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروکاپرا

کاپرا

 • قیمت کاپرا 2
  ۱۳۹۹
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت کاپرا 2
  ۱۴۰۰
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروکوییک

کوییک

 • قیمت کوییک اتوماتیک پلاس
  ۱۳۹۹
  ۷ روز قبل -۱.۲۵% ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت کوییک اتوماتیک پلاس
  ۱۴۰۰
  ۷ روز قبل -۴.۴۱% ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت کوییک اتوماتیک پلاس
  ۱۴۰۱
  ۷ روز قبل -۳.۴۶% ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت کوییک دنده ای R
  ۱۳۹۹
  ۷ روز قبل -۰.۹۳% ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت کوییک دنده ای R
  ۱۴۰۰
  ۷ روز قبل -۲.۶۵% ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت کوییک دنده ای R
  ۱۴۰۱
  ۷ روز قبل -۲.۷۸% ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت کوییک دنده ای ساده
  ۱۳۹۹
  ۷ روز قبل -۲.۴۴% ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت کوییک دنده ای ساده
  ۱۴۰۰
  ۷ روز قبل -۲.۵۷% ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت کوییک دنده ای ساده
  ۱۴۰۱
  ۷ روز قبل -۲.۹۱% ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروکی ام سی

کی ام سی

 • قیمت کی ام سی T8
  ۱۳۹۹
  ۷ روز قبل ۱.۰۱% ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت کی ام سی T8
  ۱۴۰۰
  ۷ روز قبل ۲.۸۶% ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت کی ام سی T8
  ۱۴۰۱
  ۷ روز قبل ۴.۴۰% ۱,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروکیا

کیا

 • قیمت کیا اسپورتیج GT Line
  ۲۰۱۸
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت کیا اپتیما هایبرید
  ۲۰۱۸
  ۷ روز قبل ۱.۲۵% ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت کیا سراتو 2000
  ۲۰۱۸
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت کیا سراتو مونتاژ 2000 آپشنال
  ۱۳۹۸
  ۷ روز قبل -۳.۷۵% ۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت کیا سورنتو GT Line
  ۲۰۱۸
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروگریت وال

گریت وال

 • قیمت گریت وال هاوال H2
  ۲۰۱۹
  ۷ روز قبل -۰.۵۹% ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت گریت وال وینگل 5 تک کابین تک دیفرانسیل
  ۱۳۹۷
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودرولکسوس

لکسوس

 • قیمت لکسوس NX 200T Fsport
  ۲۰۱۷
  ۷ روز قبل ۱.۰۱% ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت لکسوس NX 300H
  ۲۰۱۷
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت لکسوس NX 300H Fsport
  ۲۰۱۷
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت لکسوس RX 200T fsport
  ۲۰۱۸
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودرولیفان

لیفان

 • قیمت لیفان X60 اتوماتیک
  ۱۳۹۷
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت لیفان X70
  ۱۴۰۰
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت لیفان X70
  ۱۴۰۱
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودرومزدا

مزدا

 • قیمت مزدا 3 جدید تیپ 4
  ۱۳۹۸
  ۷ روز قبل -۰.۷۱% ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت مزدا وانت کارا تک کابین 2000
  ۱۳۹۹
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت مزدا وانت کارا تک کابین 2000
  ۱۴۰۰
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت مزدا وانت کارا دو کابین 2000
  ۱۳۹۹
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت مزدا وانت کارا دو کابین 2000
  ۱۴۰۰
  ۷ روز قبل -۰.۷۹% ۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودرومیتسوبیشی

میتسوبیشی

 • قیمت میتسوبیشی ASX تیپ 4
  ۲۰۱۸
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت میتسوبیشی اوتلندر PHEV
  ۲۰۱۸
  ۷ روز قبل ۱.۳۸% ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت میتسوبیشی اوتلندر تیپ 5
  ۲۰۱۸
  ۷ روز قبل ۲.۴۵% ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت میتسوبیشی لنسر 1.8 اتوماتیک
  ۲۰۱۸
  ۷ روز قبل ۲.۲۹% ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت میتسوبیشی میراژ
  ۲۰۱۸
  ۷ روز قبل ۳.۸۹% ۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودرومینی

مینی

 • قیمت مینی کلاب من S
  ۲۰۱۸
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت مینی کوپر5 در S
  ۲۰۱۸
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودرونیسان

نیسان

 • قیمت نیسان ایکس تریل
  ۲۰۱۸
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت نیسان جوک اسپرت
  ۲۰۱۷
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت نیسان جوک اسکای پک
  ۲۰۱۷
  ۷ روز قبل ۱.۶۷% ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت نیسان جوک پلاتینیوم
  ۲۰۱۷
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروهایما

هایما

 • قیمت هایما S7 1.8 لیتر توربو
  ۱۳۹۸
  ۷ روز قبل -۱.۱۹% ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت هایما S7 1.8 لیتر توربو
  ۱۳۹۹
  ۷ روز قبل -۱.۷۲% ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت هایما S7 1.8 لیتر توربو
  ۱۴۰۰
  ۷ روز قبل -۲.۷۸% ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت هایما S7 1.8 لیتر توربو پلاس
  ۱۴۰۰
  ۷ روز قبل -۴.۲۶% ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت هایما S7 1.8 لیتر توربو پلاس
  ۱۴۰۱
  ۷ روز قبل -۵.۴۸% ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروهن تنگ

هن تنگ

 • قیمت هن تنگ X5
  ۲۰۲۰
  ۷ روز قبل ۲.۳۸% ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت هن تنگ X7
  ۲۰۲۰
  ۷ روز قبل ۲.۳۱% ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروهیوندای

هیوندای

 • قیمت هیوندای i20 مونتاژ
  ۱۳۹۷
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت هیوندای آزرا 4 سیلندر
  ۲۰۱۸
  ۷ روز قبل ۱.۰۵% ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت هیوندای آزرا 4 سیلندر
  ۲۰۱۹
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت هیوندای النترا 2000cc
  ۲۰۱۸
  ۷ روز قبل ۱.۴۷% ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت هیوندای اکسنت مونتاژ
  ۱۳۹۷
  ۷ روز قبل ۰.۵۲% ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت هیوندای توسان (ix35)
  ۲۰۱۷
  ۷ روز قبل ۱.۹۶% ۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت هیوندای توسان (ix35)
  ۲۰۱۸
  ۷ روز قبل ۱.۵۵% ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت هیوندای سانتافه (ix45) 4 سیلندر دو دیفرانسیل
  ۲۰۱۷
  ۷ روز قبل ۰.۷۱% ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت هیوندای سانتافه (ix45) 4 سیلندر دو دیفرانسیل
  ۲۰۱۸
  ۷ روز قبل ۱.۹۰% ۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت هیوندای سوناتا هایبرید GLS
  ۲۰۱۸
  ۷ روز قبل ۱.۷۰% ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت هیوندای سوناتا هایبرید GLS Plus
  ۲۰۱۸
  ۷ روز قبل ۱.۸۴% ۲,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروولوو

ولوو

 • قیمت ولوو XC90 اینسکریپشن
  ۲۰۱۷
  ۱۱ روز قبل ۰.۰% ۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت خودرو

قیمت خودرو در ماه های اخیر دچار نوسانات بسیار شدیدی شد و تاثیرات بسیار زیادی در بازار خودرو بر جای گذاشت. این موضوع سبب جولان دلالان به بازار خودرو و انتشار هزاران آگهی خودرو با قیمت هایی بالاتر از بازار گشت. به همین دلیل با درخواست وزارت صمت و ابلاغ این موضوع به صورت دستور قضایی، تمامی سایت های مرتبط با خرید و فروش ملزم شدند تا قیمت خودرو را از آگهی های خود حذف کنند . با حذف قیمت خودروها، خریداران باید برای استعلام قیمت با فرد آگهی دهنده تماس گرفته و از قیمت پیشنهادی خودرو مطلع شوند. با این حال این امکان برای سایت های خرید و فروش خودرو به وجود آمده تا بتوانند قیمت روز خودرو صفر کیلومتر را در وب سایت خود قرار دهند. ما در وب سایت ماشین بانک در تلاش هستیم تا آخرین قیمت روز خودرو را به شما کاربران نشان دهیم تا کاربران وب سایت بتوانند به راحتی از قیمت خودروهای صفر کیلومتر مطلع شده و بر این اساس اقدام به ارزیابی قیمت و خرید خودرو نمایند. 

قیمت روز خودرو به چه عواملی وابسته است؟

قیمت خودرو در ایران به عوامل بسیار متفاوتی وابسته است. این عوامل دارای شدت و زمان اثر گذاری متفاوتی هستند. مهم ترین این عوامل تغییر در نرخ ارز و ارزش پول ملی است. در تمامی سال های قبل شاهد این موضوع بوده ایم که با افزایش قیمت ارز، قیمت روز خودرو نیز افزایش یافته و دستخوش تغییر شده است. با توجه به این نکته که بسیاری از قطعات خودروهای تولید داخل در کشور وارداتی هستند  و یا اینکه مواد اولیه آنها به کشور وارد می شود، کوچکترین تغییر در نرخ ارز تاثیر شدیدی بر قیمت خودرو در بازار خواهد گذاشت.

 افزایش یا کاهش عرضه خودرو از سوی خودروسازان نیز عامل مهم دیگری در قیمت روز خودرو است. افزایش عرضه خودرو از سوی شرکت های تولید کننده خودرو موجب ثبات در بازار قیمت خودرو خواهد بود اما در سال های اخیر با افزایش تحریم ها بر علیه کشورمان، شاهد خروج شرکت های خودروسازی، کاهش واردات قطعات اصلی و مهم خودرو، عدم ورودی تکنولوژی های جدید و... بوده ایم که این موضوع سبب ایجاد نابسامانی در زنجیره تامین و در نتیجه کاهش تولید بوده ایم که این عوامل موجب تغییرات شدید در قیمت، کیفیت و عرضه خودرو به بازار بوده است. 

برخلاف تمامی کشورهای دنیا که خودرو در آنها وسیله ای مصرفی محسوب می گردد و هر سال از ارزش خودرو کاسته می شود، خودرو در ایران یک محصول سرمایه ای نیز محسوب می شود. با سقوط ارزش پول ملی مردم ترجیح می دهند که به جای نگه داری پول نقد ، پول خود را در بازارهای دیگر که شامل بازار خودرو نیز می شود سرمایه گذاری کنند. خودرو از جمله وسایلی است که به راحتی امکان نقد شدن آن در هر زمان وجود دارد و این موضوعات سبب شده تا تقاضا برای خرید خودرو به شدت افزایش یابد . افزایش تقاضا همیشه عاملی برای افزایش قیمت روز خودرو است . کاهش تولید از سمت تولید کنندگان خودرو و افزایش تقاضا از سمت خریداران موجب شده تا بازار بسیار مناسبی برای دلالی خودرو نیز شکل گیرد. استمرار شرایط ذکر شده فرصت بسیار مناسبی برای قیمت سازی و جولان دلال ها در بازار خودرو گشته که این موضوع نیز بر افزایش قیمت روز خودرو تاثیر گذار است. مردم در تلاش هستند تا برای جلوگیری از سقوط ارزش پول خود هر چه سریع تر آن را با یک کالا تعویض نموده و همین موضوع فرصت بسیار مناسبی برای دلالان فراهم نموده تا به راحتی بتوانند بر بازار خودرو تاثیر گذاری داشته باشند. نکته مهم دیگر تفاوت قیمت بین نرخ اعلام شده توسط کارخانه و نرخ واقعی خودرو در بازار آزاد است. این تفاوت بسیار زیاد بین نرخ کارخانه ای و بازار آزاد موجب شده تا دلالی در این صنعت به کسب و کاری بسیار پرسود بدل شده و فرصت بسیار مناسب برای افراد سودجو باشد.

نرخ تورم از جمله عوامل تاثیر گذار بر قیمت روز خودرو است. هر ساله در کشور ایران شاهد افزایش نرخ تورم هستیم . افزایش تورم موجب گران تر شدن کالاها و افزایش قیمت در کالاها و خدمات است. کسری بودجه دولت و نقدینگی و بسیاری از عوامل دیگر بر نرخ تورم تاثیر گذار است. هرچه نرخ تورم افزایش داشته باشد، قیمت روز خودروهای تولیدی توسط شرکت های خودرو سازی نیز حداقل به میزان تورم افزایش خواهد یافت.

بازار خودرو در ایران همیشه دچار چالش های فراوان بوده است و عوامل بسیار زیادی بر آن تاثیر گذار هستند. هر روزه شاهد این خبر هستیم که خودروسازان با اعلام این موضوع که دچار ضرر انباشته هستند باید قیمت روز خودرو را افزایش دهند. از طرف دیگر افزایش بی رویه قیمت خودرو موجب شده تا قشر متوسط و ضعیف جامعه با مشکلات و سختی های فراوان بتوانند خودرو مورد نیاز خود را تامین نمایند.

نمایش بیشتر