قیمت روز خودرو، قیمت خودرو در بازار امروز، پنج شنبه,۱۱ آذر ۱۴۰۰

قیمت خودروام وی ام

ام وی ام

 • قیمت ام وی ام X22 دنده ای اسپرت اکسلنت
  ۱۴۰۰
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت ام وی ام X33 S اتوماتیک اسپرت
  ۱۳۹۹
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت ام وی ام X33 S اتوماتیک اسپرت
  ۱۴۰۰
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت ام وی ام X33 S اتوماتیک نیوفیس
  ۱۳۹۹
  امروز ۱.۷۴% ۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت ام وی ام X33 S اتوماتیک نیوفیس
  ۱۴۰۰
  امروز ۱.۶۱% ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت ام وی ام X55 اسپرت اکسلنت
  ۱۳۹۹
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت ام وی ام X55 اسپرت اکسلنت
  ۱۴۰۰
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت ام وی ام X55 اکسلنت
  ۱۳۹۹
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت ام وی ام X55 اکسلنت
  ۱۴۰۰
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروبایک

بایک

 • قیمت بایک سابرینا مونتاژ
  ۱۳۹۸
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروبرلیانس

برلیانس

 • قیمت برلیانس H220 دنده ای
  ۱۳۹۹
  امروز ۱.۰۹% ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت برلیانس H230 اتوماتیک
  ۱۳۹۹
  امروز ۰.۵۷% ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت برلیانس H230 دنده ای
  ۱۳۹۹
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت برلیانس H320 1.65 اتوماتیک
  ۱۳۹۹
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت برلیانس H320 1.65 اتوماتیک
  ۱۴۰۰
  امروز ۰.۴۰% ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت برلیانس H320 1.65 دنده ای
  ۱۳۹۹
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت برلیانس H330 1.65 اتوماتیک
  ۱۳۹۹
  امروز ۰.۶۲% ۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت برلیانس H330 1.65 اتوماتیک
  ۱۴۰۰
  امروز ۱.۰۰% ۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت برلیانس H330 1.65 دنده ای
  ۱۳۹۹
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت برلیانس H330 1.65 دنده ای
  ۱۴۰۰
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت برلیانس کراس C3 1.65
  ۱۳۹۹
  امروز ۰.۴۰% ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروبسترن

بسترن

 • قیمت بسترن B30
  ۱۳۹۸
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت بسترن B30
  ۱۳۹۹
  امروز -۰.۹۲% ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت بسترن B30
  ۱۴۰۰
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروبنز

بنز

 • قیمت بنز E E200
  ۲۰۱۷
  امروز ۰.۸۲% ۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت بنز E E200
  ۲۰۱۸
  امروز ۰.۷۰% ۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروبورگوارد

بورگوارد

 • قیمت بورگوارد BX5
  ۲۰۱۸
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت بورگوارد BX7
  ۲۰۱۸
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروبی ام و

بی ام و

 • قیمت بی ام و X1 25i
  ۲۰۱۷
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت بی ام و X4 28i
  ۲۰۱۷
  امروز ۱.۹۲% ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت بی ام و سری 1 120i هاچ بک
  ۲۰۱۸
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت بی ام و سری 2 218i
  ۲۰۱۸
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت بی ام و سری 3 320i
  ۲۰۱۸
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت بی ام و سری 3 330i
  ۲۰۱۸
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت بی ام و سری 5 530i
  ۲۰۱۸
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت بی ام و سری 7 730Li
  ۲۰۱۷
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت بی ام و سری 7 730Li
  ۲۰۱۸
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروبی وای دی

بی وای دی

 • قیمت بی وای دی S6
  ۱۳۹۸
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروبیسو

بیسو

 • قیمت بیسو T3
  ۱۳۹۹
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروپراید

پراید

 • قیمت پراید 111 SE
  ۱۳۹۹
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پراید 131 SE
  ۱۳۹۸
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پراید 131 SE
  ۱۳۹۹
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پراید وانت 151 SE
  ۱۳۹۹
  امروز -۰.۹۱% ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پراید وانت 151 SE
  ۱۴۰۰
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروپژو

پژو

 • قیمت پژو 2008
  ۱۳۹۸
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو 2008
  ۱۳۹۹
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو 206 SD V8
  ۱۳۹۹
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو 206 SD V8
  ۱۴۰۰
  امروز ۰.۶۳% ۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو 206 تیپ 2
  ۱۳۹۹
  امروز ۰.۴۰% ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو 206 تیپ 2
  ۱۴۰۰
  امروز ۰.۱۹% ۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو 206 تیپ 5
  ۱۳۹۹
  امروز ۰.۳۳% ۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو 207 اتوماتیک
  ۱۳۹۹
  امروز ۰.۲۱% ۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو 207 اتوماتیک
  ۱۴۰۰
  امروز ۰.۲۰% ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو 207 اتوماتیک پانوراما
  ۱۳۹۹
  امروز ۰.۴۱% ۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو 207 اتوماتیک پانوراما
  ۱۴۰۰
  امروز ۰.۱۹% ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو 207 دنده ای
  ۱۳۹۹
  امروز -۱.۴۷% ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو 207 دنده ای
  ۱۴۰۰
  امروز ۰.۸۷% ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو 207 دنده ای پانوراما
  ۱۳۹۹
  امروز ۰.۸۷% ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو 207 دنده ای پانوراما
  ۱۴۰۰
  امروز ۰.۲۸% ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو 207 صندوق دار
  ۱۳۹۹
  امروز ۱.۴۸% ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو 405 GLX بنزینی
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو 405 GLX دوگانه سوز
  ۱۳۹۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو 405 GLX دوگانه سوز
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو 405 SLX
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو 405 SLX
  ۱۴۰۰
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو 508
  ۲۰۱۷
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو پارس LX
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو پارس LX
  ۱۴۰۰
  امروز ۰.۱۵% ۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو پارس اتوماتیک
  ۱۳۹۹
  امروز ۱.۷۳% ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو پارس دوگانه سوز
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو پارس دوگانه سوز
  ۱۴۰۰
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو پارس ساده
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو پارس ساده
  ۱۴۰۰
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروپورشه

پورشه

 • قیمت پورشه ماکان
  ۲۰۱۷
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروتویوتا

تویوتا

 • قیمت تویوتا C-HR بنزینی تمام چرخ محرک
  ۲۰۱۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت تویوتا C-HR هایبرید
  ۲۰۱۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت تویوتا راو 4
  ۲۰۱۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت تویوتا پریوس تیپ C
  ۲۰۱۷
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروتیبا

تیبا

 • قیمت تیبا ۱ (صندوق دار) SX
  ۱۳۹۹
  امروز ۰.۶۱% ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت تیبا ۱ (صندوق دار) SX
  ۱۴۰۰
  امروز ۰.۸۸% ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت تیبا ۱ (صندوق دار) پلاس
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت تیبا ۲‌ (هاچ بک) EX
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت تیبا ۲‌ (هاچ بک) EX
  ۱۴۰۰
  امروز ۰.۸۵% ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت تیبا ۲‌ (هاچ بک) پلاس
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت تیبا ۲‌ (هاچ بک) پلاس
  ۱۴۰۰
  امروز ۱.۰۸% ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروجک

جک

 • قیمت جک J4
  ۱۳۹۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت جک J4
  ۱۳۹۹
  امروز -۱.۷۸% ۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت جک J4
  ۱۴۰۰
  امروز ۰.۲۴% ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت جک S3
  ۱۳۹۹
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت جک S3
  ۱۴۰۰
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت جک S5 اتوماتیک
  ۱۳۹۸
  امروز ۱.۰۹% ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت جک S5 اتوماتیک
  ۱۳۹۹
  امروز ۱.۳۲% ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت جک S5 اتوماتیک
  ۱۴۰۰
  امروز ۰.۶۳% ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروجیلی

جیلی

 • قیمت جیلی GC6 اکسلنت
  ۱۳۹۸
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروچری

چری

 • قیمت چری آریزو 5 توربو
  ۱۳۹۹
  امروز -۱.۶۹% ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت چری آریزو 5 توربو
  ۱۴۰۰
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت چری آریزو 6 اکسلنت
  ۱۳۹۹
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت چری آریزو 6 اکسلنت
  ۱۴۰۰
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت چری تیگو 5 IE
  ۱۳۹۹
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت چری تیگو 5 IE
  ۱۴۰۰
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت چری تیگو 7
  ۱۳۹۹
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت چری تیگو 7
  ۱۴۰۰
  امروز -۰.۵۱% ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودرودانگ فنگ

دانگ فنگ

 • قیمت دانگ فنگ H30 Cross
  ۱۳۹۸
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت دانگ فنگ دیگنیتی
  ۱۴۰۰
  امروز ۱.۲۴% ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودرودنا

دنا

 • قیمت دنا ساده
  ۱۳۹۹
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت دنا ساده
  ۱۴۰۰
  امروز ۰.۱۵% ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت دنا پلاس اتوماتیک توربو
  ۱۳۹۹
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت دنا پلاس اتوماتیک توربو
  ۱۴۰۰
  امروز ۰.۴۲% ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت دنا پلاس توربو
  ۱۳۹۹
  امروز -۰.۴۷% ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت دنا پلاس توربو
  ۱۴۰۰
  امروز ۰.۲۲% ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت دنا پلاس ساده
  ۱۳۹۹
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت دنا پلاس ساده
  ۱۴۰۰
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودرودی اس

دی اس

 • قیمت دی اس 3
  ۲۰۱۸
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت دی اس 6
  ۲۰۱۸
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت دی اس 7 اپرا
  ۲۰۱۸
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودرورانا

رانا

 • قیمت رانا LX
  ۱۳۹۹
  امروز ۰.۸۴% ۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت رانا پلاس
  ۱۳۹۹
  امروز ۰.۴۰% ۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت رانا پلاس
  ۱۴۰۰
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودرورنو

رنو

 • قیمت رنو تلیسمان E3
  ۲۰۱۸
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت رنو تندر 90 E2
  ۱۳۹۸
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت رنو تندر 90 پارس
  ۱۳۹۸
  امروز ۰.۷۶% ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت رنو تندر 90 پلاس اتوماتیک
  ۱۳۹۸
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت رنو تندر 90 پلاس اتوماتیک
  ۱۳۹۹
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت رنو تندر 90 پلاس دنده ای
  ۱۳۹۸
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت رنو داستر SE دو دیفرانسیل
  ۲۰۱۷
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت رنو داستر SE دو دیفرانسیل
  ۲۰۱۸
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت رنو ساندرو اتوماتیک
  ۱۳۹۸
  امروز ۰.۵۴% ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک
  ۱۳۹۸
  امروز ۱.۳۱% ۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت رنو کولئوس
  ۲۰۱۸
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروریگان

ریگان

 • قیمت ریگان کوپا T210 فلگشیپ
  ۱۳۹۹
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروسانگ یانگ

سانگ یانگ

 • قیمت سانگ یانگ تیوولی آرمور
  ۲۰۱۸
  امروز ۱.۰۹% ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت سانگ یانگ تیوولی مونتاژ
  ۱۳۹۹
  امروز ۱.۹۴% ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت سانگ یانگ تیوولی مونتاژ
  ۱۴۰۰
  امروز ۱.۹۴% ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت سانگ یانگ رکستون G4
  ۲۰۱۸
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت سانگ یانگ نیو کوراندو پرمیوم پلاس
  ۲۰۱۸
  امروز ۲.۶۳% ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروساینا

ساینا

 • قیمت ساینا EX
  ۱۳۹۹
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت ساینا EX
  ۱۴۰۰
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت ساینا S دنده ای
  ۱۴۰۰
  امروز ۱.۲۹% ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت ساینا پلاس
  ۱۴۰۰
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروسمند

سمند

 • قیمت سمند LX EF7 بنزینی
  ۱۳۹۹
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت سمند LX EF7 بنزینی
  ۱۴۰۰
  امروز -۰.۱۹% ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت سمند LX EF7 دوگانه سوز
  ۱۳۹۹
  امروز ۰.۳۳% ۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت سمند LX EF7 دوگانه سوز
  ۱۴۰۰
  امروز ۰.۹۰% ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت سمند LX ساده
  ۱۳۹۹
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت سمند LX ساده
  ۱۴۰۰
  امروز ۰.۶۱% ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت سمند سورن ELX
  ۱۳۹۹
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت سمند سورن پلاس
  ۱۴۰۰
  امروز ۱.۳۶% ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروسوزوکی

سوزوکی

 • قیمت سوزوکی ویتارا 2400 مونتاژ
  ۲۰۱۹
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروسیتروئن

سیتروئن

 • قیمت سیتروئن C3 فول
  ۱۳۹۸
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروشاهین

شاهین

 • قیمت شاهین G
  ۱۴۰۰
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروفوتون

فوتون

 • قیمت فوتون ساوانا
  ۲۰۱۹
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروفولکس واگن

فولکس واگن

 • قیمت فولکس واگن تیگوان
  ۲۰۱۸
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت فولکس واگن پاسات
  ۲۰۱۸
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت فولکس واگن گلف GTI
  ۲۰۱۸
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروکاپرا

کاپرا

 • قیمت کاپرا 2
  ۱۳۹۹
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت کاپرا 2
  ۱۴۰۰
  امروز -۱.۵۵% ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروکوییک

کوییک

 • قیمت کوییک اتوماتیک پلاس
  ۱۳۹۹
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت کوییک اتوماتیک پلاس
  ۱۴۰۰
  امروز ۰.۷۴% ۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت کوییک دنده ای R
  ۱۳۹۹
  امروز ۰.۵۴% ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت کوییک دنده ای R
  ۱۴۰۰
  امروز ۰.۷۷% ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت کوییک دنده ای ساده
  ۱۳۹۹
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت کوییک دنده ای ساده
  ۱۴۰۰
  امروز -۰.۲۶% ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروکی ام سی

کی ام سی

 • قیمت کی ام سی T8
  ۱۳۹۹
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت کی ام سی T8
  ۱۴۰۰
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروکیا

کیا

 • قیمت کیا اسپورتیج GT Line
  ۲۰۱۸
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت کیا اپتیما هایبرید
  ۲۰۱۸
  امروز ۱.۴۲% ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت کیا سراتو 2000
  ۲۰۱۸
  امروز -۲.۰۳% ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت کیا سراتو مونتاژ 2000 آپشنال
  ۱۳۹۸
  امروز ۰.۵۲% ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت کیا سورنتو GT Line
  ۲۰۱۸
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروگریت وال

گریت وال

 • قیمت گریت وال هاوال H2
  ۲۰۱۹
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت گریت وال وینگل 5 تک کابین تک دیفرانسیل
  ۱۳۹۷
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودرولکسوس

لکسوس

 • قیمت لکسوس NX 200T Fsport
  ۲۰۱۷
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت لکسوس NX 300H
  ۲۰۱۷
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت لکسوس NX 300H Fsport
  ۲۰۱۷
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت لکسوس RX 200T fsport
  ۲۰۱۸
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودرولیفان

لیفان

 • قیمت لیفان X60 اتوماتیک
  ۱۳۹۷
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت لیفان X70
  ۱۴۰۰
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودرومزدا

مزدا

 • قیمت مزدا 3 جدید تیپ 4
  ۱۳۹۸
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت مزدا وانت کارا تک کابین 2000
  ۱۳۹۹
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت مزدا وانت کارا تک کابین 2000
  ۱۴۰۰
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت مزدا وانت کارا دو کابین 2000
  ۱۳۹۹
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت مزدا وانت کارا دو کابین 2000
  ۱۴۰۰
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودرومیتسوبیشی

میتسوبیشی

 • قیمت میتسوبیشی ASX تیپ 4
  ۲۰۱۸
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت میتسوبیشی اوتلندر PHEV
  ۲۰۱۸
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت میتسوبیشی اوتلندر تیپ 5
  ۲۰۱۸
  امروز ۱.۴۱% ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت میتسوبیشی لنسر 1.8 اتوماتیک
  ۲۰۱۸
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت میتسوبیشی میراژ
  ۲۰۱۸
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودرومینی

مینی

 • قیمت مینی کلاب من S
  ۲۰۱۸
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت مینی کوپر5 در S
  ۲۰۱۸
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودرونیسان

نیسان

 • قیمت نیسان ایکس تریل
  ۲۰۱۸
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت نیسان جوک اسپرت
  ۲۰۱۷
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت نیسان جوک اسکای پک
  ۲۰۱۷
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت نیسان جوک پلاتینیوم
  ۲۰۱۷
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروهایما

هایما

 • قیمت هایما S5
  ۱۳۹۹
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت هایما S5
  ۱۴۰۰
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت هایما S7 1.8 لیتر توربو
  ۱۳۹۸
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت هایما S7 1.8 لیتر توربو
  ۱۳۹۹
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت هایما S7 1.8 لیتر توربو
  ۱۴۰۰
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت هایما S7 1.8 لیتر توربو پلاس
  ۱۴۰۰
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروهن تنگ

هن تنگ

 • قیمت هن تنگ X5
  ۲۰۲۰
  امروز -۱.۴۳% ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت هن تنگ X7
  ۲۰۲۰
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروهیوندای

هیوندای

 • قیمت هیوندای i20 مونتاژ
  ۱۳۹۷
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت هیوندای آزرا 4 سیلندر
  ۲۰۱۸
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت هیوندای آزرا 4 سیلندر
  ۲۰۱۹
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت هیوندای النترا 2000cc
  ۲۰۱۸
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت هیوندای اکسنت مونتاژ
  ۱۳۹۷
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت هیوندای توسان (ix35)
  ۲۰۱۷
  امروز ۱.۰۸% ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت هیوندای توسان (ix35)
  ۲۰۱۸
  امروز ۰.۴۸% ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت هیوندای سانتافه (ix45) 4 سیلندر دو دیفرانسیل
  ۲۰۱۷
  امروز ۳.۹۹% ۲,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت هیوندای سانتافه (ix45) 4 سیلندر دو دیفرانسیل
  ۲۰۱۸
  امروز ۲.۱۴% ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت هیوندای سوناتا هایبرید GLS
  ۲۰۱۸
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت هیوندای سوناتا هایبرید GLS Plus
  ۲۰۱۸
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروولوو

ولوو

 • قیمت ولوو XC90 اینسکریپشن
  ۲۰۱۷
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت خودرو

قیمت خودرو در ماه های اخیر دچار نوسانات بسیار شدیدی شد و تاثیرات بسیار زیادی در بازار خودرو بر جای گذاشت. این موضوع سبب جولان دلالان به بازار خودرو و انتشار هزاران آگهی خودرو با قیمت هایی بالاتر از بازار گشت. به همین دلیل با درخواست وزارت صمت و ابلاغ این موضوع به صورت دستور قضایی، تمامی سایت های مرتبط با خرید و فروش ملزم شدند تا قیمت خودرو را از آگهی های خود حذف کنند . با حذف قیمت خودروها، خریداران باید برای استعلام قیمت با فرد آگهی دهنده تماس گرفته و از قیمت پیشنهادی خودرو مطلع شوند. با این حال این امکان برای سایت های خرید و فروش خودرو به وجود آمده تا بتوانند قیمت روز خودرو صفر کیلومتر را در وب سایت خود قرار دهند. ما در وب سایت ماشین بانک در تلاش هستیم تا آخرین قیمت روز خودرو را به شما کاربران نشان دهیم تا کاربران وب سایت بتوانند به راحتی از قیمت خودروهای صفر کیلومتر مطلع شده و بر این اساس اقدام به ارزیابی قیمت و خرید خودرو نمایند. 

قیمت روز خودرو به چه عواملی وابسته است؟

قیمت خودرو در ایران به عوامل بسیار متفاوتی وابسته است. این عوامل دارای شدت و زمان اثر گذاری متفاوتی هستند. مهم ترین این عوامل تغییر در نرخ ارز و ارزش پول ملی است. در تمامی سال های قبل شاهد این موضوع بوده ایم که با افزایش قیمت ارز، قیمت روز خودرو نیز افزایش یافته و دستخوش تغییر شده است. با توجه به این نکته که بسیاری از قطعات خودروهای تولید داخل در کشور وارداتی هستند  و یا اینکه مواد اولیه آنها به کشور وارد می شود، کوچکترین تغییر در نرخ ارز تاثیر شدیدی بر قیمت خودرو در بازار خواهد گذاشت.

 افزایش یا کاهش عرضه خودرو از سوی خودروسازان نیز عامل مهم دیگری در قیمت روز خودرو است. افزایش عرضه خودرو از سوی شرکت های تولید کننده خودرو موجب ثبات در بازار قیمت خودرو خواهد بود اما در سال های اخیر با افزایش تحریم ها بر علیه کشورمان، شاهد خروج شرکت های خودروسازی، کاهش واردات قطعات اصلی و مهم خودرو، عدم ورودی تکنولوژی های جدید و... بوده ایم که این موضوع سبب ایجاد نابسامانی در زنجیره تامین و در نتیجه کاهش تولید بوده ایم که این عوامل موجب تغییرات شدید در قیمت، کیفیت و عرضه خودرو به بازار بوده است. 

برخلاف تمامی کشورهای دنیا که خودرو در آنها وسیله ای مصرفی محسوب می گردد و هر سال از ارزش خودرو کاسته می شود، خودرو در ایران یک محصول سرمایه ای نیز محسوب می شود. با سقوط ارزش پول ملی مردم ترجیح می دهند که به جای نگه داری پول نقد ، پول خود را در بازارهای دیگر که شامل بازار خودرو نیز می شود سرمایه گذاری کنند. خودرو از جمله وسایلی است که به راحتی امکان نقد شدن آن در هر زمان وجود دارد و این موضوعات سبب شده تا تقاضا برای خرید خودرو به شدت افزایش یابد . افزایش تقاضا همیشه عاملی برای افزایش قیمت روز خودرو است . کاهش تولید از سمت تولید کنندگان خودرو و افزایش تقاضا از سمت خریداران موجب شده تا بازار بسیار مناسبی برای دلالی خودرو نیز شکل گیرد. استمرار شرایط ذکر شده فرصت بسیار مناسبی برای قیمت سازی و جولان دلال ها در بازار خودرو گشته که این موضوع نیز بر افزایش قیمت روز خودرو تاثیر گذار است. مردم در تلاش هستند تا برای جلوگیری از سقوط ارزش پول خود هر چه سریع تر آن را با یک کالا تعویض نموده و همین موضوع فرصت بسیار مناسبی برای دلالان فراهم نموده تا به راحتی بتوانند بر بازار خودرو تاثیر گذاری داشته باشند. نکته مهم دیگر تفاوت قیمت بین نرخ اعلام شده توسط کارخانه و نرخ واقعی خودرو در بازار آزاد است. این تفاوت بسیار زیاد بین نرخ کارخانه ای و بازار آزاد موجب شده تا دلالی در این صنعت به کسب و کاری بسیار پرسود بدل شده و فرصت بسیار مناسب برای افراد سودجو باشد.

نرخ تورم از جمله عوامل تاثیر گذار بر قیمت روز خودرو است. هر ساله در کشور ایران شاهد افزایش نرخ تورم هستیم . افزایش تورم موجب گران تر شدن کالاها و افزایش قیمت در کالاها و خدمات است. کسری بودجه دولت و نقدینگی و بسیاری از عوامل دیگر بر نرخ تورم تاثیر گذار است. هرچه نرخ تورم افزایش داشته باشد، قیمت روز خودروهای تولیدی توسط شرکت های خودرو سازی نیز حداقل به میزان تورم افزایش خواهد یافت.

بازار خودرو در ایران همیشه دچار چالش های فراوان بوده است و عوامل بسیار زیادی بر آن تاثیر گذار هستند. هر روزه شاهد این خبر هستیم که خودروسازان با اعلام این موضوع که دچار ضرر انباشته هستند باید قیمت روز خودرو را افزایش دهند. از طرف دیگر افزایش بی رویه قیمت خودرو موجب شده تا قشر متوسط و ضعیف جامعه با مشکلات و سختی های فراوان بتوانند خودرو مورد نیاز خود را تامین نمایند.

نمایش بیشتر