قیمت روز خودرو، قیمت خودرو در بازار امروز، یکشنبه,۱۰ اسفند ۱۳۹۹

قیمت خودروآریسان

آریسان

 • قیمت آریسان وانت دوگانه سوز
  ۱۳۹۸
  امروز ۰.۷۲% ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت آریسان وانت دوگانه سوز
  ۱۳۹۹
  امروز ۰.۶۸% ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروام وی ام

ام وی ام

 • قیمت ام وی ام 315 اسپرت اکسلنت
  ۱۳۹۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت ام وی ام 315 اسپرت اکسلنت
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت ام وی ام 315 پلاس
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت
  ۱۳۹۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت ام وی ام X22 اتوماتیک لاکچری
  ۱۳۹۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت ام وی ام X22 اتوماتیک لاکچری
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت ام وی ام X22 دنده ای اسپرت اکسلنت
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت ام وی ام X22 دنده ای اسپرت اکسلنت
  ۱۳۹۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت ام وی ام X22 دنده ای لاکچری
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت ام وی ام X22 دنده ای لاکچری
  ۱۳۹۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت ام وی ام X33 S اسپرت
  ۱۳۹۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت ام وی ام X33 S اسپرت
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت ام وی ام X55 اسپرت اکسلنت
  ۱۳۹۹
  امروز ۱.۳۷% ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت ام وی ام X55 اسپرت اکسلنت
  ۱۳۹۸
  امروز ۲.۸۶% ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت ام وی ام X55 اکسلنت
  ۱۳۹۸
  امروز ۲.۱۹% ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت ام وی ام X55 اکسلنت
  ۱۳۹۹
  امروز ۲.۱۶% ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروبرلیانس

برلیانس

 • قیمت برلیانس H220 دنده ای
  ۱۳۹۸
  امروز ۱.۲۷% ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت برلیانس H220 دنده ای
  ۱۳۹۹
  امروز ۴.۰۰% ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت برلیانس H230 اتوماتیک
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت برلیانس H230 دنده ای
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۹۴% ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت برلیانس H230 دنده ای
  ۱۳۹۸
  امروز ۴.۱۷% ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت برلیانس H320 1.65 اتوماتیک
  ۱۳۹۷
  امروز ۱.۵۲% ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت برلیانس H320 1.65 اتوماتیک
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت برلیانس H320 1.65 دنده ای
  ۱۳۹۹
  امروز ۱.۵۶% ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت برلیانس H320 1.65 دنده ای
  ۱۳۹۷
  امروز ۱.۹۲% ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت برلیانس H330 1.65 اتوماتیک
  ۱۳۹۹
  امروز ۱.۳۲% ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت برلیانس H330 1.65 اتوماتیک
  ۱۳۹۷
  امروز ۰.۵۹% ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت برلیانس H330 1.65 دنده ای
  ۱۳۹۷
  امروز ۱.۹۶% ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت برلیانس H330 1.65 دنده ای
  ۱۳۹۹
  امروز ۰.۹۰% ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت برلیانس کراس C3
  ۱۳۹۸
  امروز -۱.۲۷% ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت برلیانس کراس C3
  ۱۳۹۹
  امروز -۱.۱۹% ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروبسترن

بسترن

 • قیمت بسترن B30
  ۱۳۹۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت بسترن B30
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل -۰.۵۶% ۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروبنز

بنز

 • قیمت بنز E E200
  ۲۰۱۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت بنز E E200
  ۲۰۱۷
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۶,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت بنز E E250
  ۲۰۱۶
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروبی ام و

بی ام و

 • قیمت بی ام و X1 25i
  ۲۰۱۷
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت بی ام و X3 28i
  ۲۰۱۷
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت بی ام و X4 28i
  ۲۰۱۷
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت بی ام و سری 1 120i هاچ بک
  ۲۰۱۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت بی ام و سری 1 125i هاچ بک
  ۲۰۱۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت بی ام و سری 2 218i
  ۲۰۱۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت بی ام و سری 2 220i کروک
  ۲۰۱۷
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت بی ام و سری 2 230i کروک
  ۲۰۱۷
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت بی ام و سری 3 320i
  ۲۰۱۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت بی ام و سری 3 330i
  ۲۰۱۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت بی ام و سری 5 530i
  ۲۰۱۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۴,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت بی ام و سری 7 730Li
  ۲۰۱۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۷,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت بی ام و سری 7 730Li
  ۲۰۱۷
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروتویوتا

تویوتا

 • قیمت تویوتا C-HR بنزینی تمام چرخ محرک
  ۲۰۱۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۱,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت تویوتا C-HR هایبرید
  ۲۰۱۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۱,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت تویوتا راو 4 دو دیفرانسیل
  ۲۰۱۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۲,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت تویوتا پریوس تیپ C
  ۲۰۱۷
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروتیبا

تیبا

 • قیمت تیبا ۱ (صندوق دار) SX
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۲۸% ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت تیبا ۱ (صندوق دار) پلاس
  ۱۳۹۹
  امروز -۱.۵۰% ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت تیبا ۲‌ (هاچ بک) EX
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۲۵% ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت تیبا ۲‌ (هاچ بک) پلاس
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروجک

جک

 • قیمت جک J4
  ۱۳۹۸
  ۱ روز قبل -۰.۸۱% ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت جک J4
  ۱۳۹۹
  امروز ۰.۴۶% ۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت جک S3
  ۱۳۹۹
  امروز ۰.۰% ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت جک S5
  ۱۳۹۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت جک S5
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروجیلی

جیلی

 • قیمت جیلی GC6 اکسلنت
  ۱۳۹۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودرودانگ فنگ

دانگ فنگ

 • قیمت دانگ فنگ H30 Cross
  ۱۳۹۸
  ۱ روز قبل -۰.۳۰% ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودرودنا

دنا

 • قیمت دنا ساده
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۴۷% ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت دنا پلاس اتوماتیک توربو
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت دنا پلاس توربو
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۲۸% ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت دنا پلاس توربو
  ۱۳۹۸
  ۱ روز قبل ۰.۳۲% ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت دنا پلاس ساده
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۴۴% ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت دنا پلاس ساده
  ۱۳۹۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودرورانا

رانا

 • قیمت رانا LX
  ۱۳۹۹
  امروز ۰.۴۹% ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت رانا LX
  ۱۳۹۸
  امروز ۰.۵۱% ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودرورنو

رنو

 • قیمت رنو تلیسمان E3
  ۲۰۱۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت رنو تندر 90 E2
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت رنو تندر 90 E2
  ۱۳۹۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت رنو تندر 90 پارس
  ۱۳۹۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت رنو تندر 90 پارس
  ۱۳۹۹
  امروز ۱.۵۴% ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت رنو تندر 90 پلاس اتوماتیک
  ۱۳۹۸
  امروز -۱.۲۹% ۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت رنو ساندرو اتوماتیک
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت رنو ساندرو اتوماتیک
  ۱۳۹۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک
  ۱۳۹۸
  امروز ۱.۰۹% ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت رنو ساندرو استپ وی دنده ای
  ۱۳۹۷
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت رنو ساندرو استپ وی دنده ای
  ۱۳۹۹
  امروز -۲.۵۰% ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت رنو کولئوس
  ۲۰۱۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت رنو کپچر
  ۲۰۱۸
  امروز -۱.۰۰% ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروریچ

ریچ

 • قیمت ریچ پیکاپ
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروریگان

ریگان

 • قیمت ریگان کوپا T210 فلگشیپ
  ۲۰۲۰
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت ریگان کوپا T210 فلگشیپ
  ۲۰۱۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروزوتی

زوتی

 • قیمت زوتی آریو 1600 اتوماتیک
  ۱۳۹۸
  ۱ روز قبل ۰.۷۱% ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت زوتی آریو 1600 اتوماتیک
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت زوتی آریو 1600 دنده ای
  ۱۳۹۸
  امروز -۱.۸۷% ۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروسانگ یانگ

سانگ یانگ

 • قیمت سانگ یانگ تیوولی آرمور
  ۲۰۱۸
  امروز ۱.۲۵% ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت سانگ یانگ کوراندو پرمیوم پلاس
  ۲۰۱۸
  امروز ۴.۶۷% ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروساینا

ساینا

 • قیمت ساینا EX
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت ساینا پلاس
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروسمند

سمند

 • قیمت سمند LX
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت سمند LX EF7 بنزینی
  ۱۳۹۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت سمند LX EF7 بنزینی
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت سمند LX EF7 دوگانه سوز
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت سمند سورن ELX
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروسوزوکی

سوزوکی

 • قیمت سوزوکی ویتارا 2400 مونتاژ
  ۱۳۹۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروسیتروئن

سیتروئن

 • قیمت سیتروئن C3
  ۱۳۹۸
  امروز ۰.۵۸% ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروفوتون

فوتون

 • قیمت فوتون تونلند 2.4
  ۲۰۱۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت فوتون تونلند 2.8
  ۲۰۲۰
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت فوتون ساوانا مونتاژ
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت فوتون ساوانا مونتاژ
  ۱۳۹۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروفولکس واگن

فولکس واگن

 • قیمت فولکس واگن تیگوان
  ۲۰۱۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت فولکس واگن پاسات
  ۲۰۱۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت فولکس واگن گلف GTI
  ۲۰۱۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودرولکسوس

لکسوس

 • قیمت لکسوس NX 200T Fsport
  ۲۰۱۷
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت لکسوس NX 300H
  ۲۰۱۷
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت لکسوس NX 300H Fsport
  ۲۰۱۷
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت لکسوس RX 200T fsport
  ۲۰۱۷
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت لکسوس RX 200T fsport
  ۲۰۱۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۶,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودرومزدا

مزدا

 • قیمت مزدا 3 جدید تیپ 4
  ۱۳۹۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودرومیتسوبیشی

میتسوبیشی

 • قیمت میتسوبیشی ASX تیپ 4
  ۲۰۱۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت میتسوبیشی اوتلندر PHEV
  ۲۰۱۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت میتسوبیشی اوتلندر تیپ 5
  ۲۰۱۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت میتسوبیشی لنسر
  ۲۰۱۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت میتسوبیشی میراژ
  ۲۰۱۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودرومینی

مینی

 • قیمت مینی کانتری من S
  ۲۰۱۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت مینی کلاب من S
  ۲۰۱۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت مینی کوپر5 در
  ۲۰۱۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت مینی کوپر5 در S
  ۲۰۱۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودرونیسان

نیسان

 • قیمت نیسان ایکس تریل
  ۲۰۱۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت نیسان جوک اسپرت
  ۲۰۱۷
  امروز -۱.۴۸% ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت نیسان جوک اسکای پک
  ۲۰۱۷
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت نیسان جوک پلاتینیوم
  ۲۰۱۷
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروهایما

هایما

 • قیمت هایما S5
  ۱۳۹۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت هایما S5
  ۱۳۹۹
  امروز ۰.۰% ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت هایما S7 1.8 لیتر توربو
  ۱۳۹۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت هایما S7 1.8 لیتر توربو
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروهیوندای

هیوندای

 • قیمت هیوندای i20 مونتاژ
  ۱۳۹۷
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت هیوندای آزرا 4 سیلندر
  ۲۰۱۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت هیوندای آزرا 4 سیلندر
  ۲۰۱۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت هیوندای النترا 2000cc
  ۲۰۱۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت هیوندای النترا مونتاژ
  ۱۳۹۷
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت هیوندای اکسنت مونتاژ
  ۱۳۹۷
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت هیوندای توسان (ix35)
  ۲۰۱۷
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت هیوندای توسان (ix35)
  ۲۰۱۸
  امروز -۱.۰۴% ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت هیوندای سانتافه (ix45) 4 سیلندر دو دیفرانسیل
  ۲۰۱۷
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت هیوندای سانتافه (ix45) 4 سیلندر دو دیفرانسیل
  ۲۰۱۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت هیوندای سوناتا هایبرید GL
  ۲۰۱۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت هیوندای سوناتا هایبرید GLS
  ۲۰۱۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت هیوندای سوناتا هایبرید GLS Plus
  ۲۰۱۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروپراید

پراید

 • قیمت پراید 111 SE
  ۱۳۹۹
  امروز ۱.۱۹% ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پراید 131 SE
  ۱۳۹۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پراید 131 SE
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پراید 132 SE
  ۱۳۹۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پراید وانت 151 SE
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پراید وانت 151 پلاس
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروپورشه

پورشه

 • قیمت پورشه ماکان
  ۲۰۱۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروپژو

پژو

 • قیمت پژو 2008
  ۲۰۱۹
  ۱ روز قبل ۰.۲۹% ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو 2008
  ۲۰۲۰
  امروز ۰.۵۵% ۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو 206 SD V8
  ۱۳۹۹
  امروز -۰.۱۳% ۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو 206 تیپ 2
  ۱۳۹۹
  امروز ۱.۰۴% ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو 206 تیپ 5
  ۱۳۹۹
  امروز ۰.۹۰% ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو 207 اتوماتیک
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل -۰.۰۱% ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو 207 دنده ای
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۱۹% ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو 207 صندوق دار
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۴۹% ۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو 207 صندوق دار
  ۱۳۹۸
  امروز -۱.۸۳% ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو 405 GLX بنزینی
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۲۷% ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو 405 GLX دوگانه سوز
  ۱۳۹۸
  امروز ۰.۸۴% ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو 405 GLX دوگانه سوز
  ۱۳۹۹
  امروز ۰.۵۳% ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو 405 SLX
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۲۶% ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو پارس LX
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل -۰.۱۵% ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو پارس اتوماتیک
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو پارس اتوماتیک
  ۱۳۹۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو پارس دوگانه سوز
  ۱۳۹۹
  امروز -۰.۲۱% ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو پارس دوگانه سوز
  ۱۳۹۸
  امروز -۱.۳۳% ۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو پارس ساده
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۵۸% ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروچانگان

چانگان

 • قیمت چانگان CS 35 مونتاژ
  ۱۳۹۸
  امروز ۱.۰۸% ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت چانگان CS 35 مونتاژ
  ۱۳۹۹
  امروز -۱.۰۶% ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروچری

چری

 • قیمت چری آریزو 5 اتوماتیک اکسلنت
  ۱۳۹۸
  امروز ۲.۱۳% ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت چری آریزو 5 اتوماتیک اکسلنت
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت چری آریزو 5 توربو
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت چری آریزو 5 دنده ای لاکچری
  ۱۳۹۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت چری آریزو 5 دنده ای لاکچری
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت چری آریزو 6 اکسلنت
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۶۷% ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت چری آریزو 6 اکسلنت
  ۱۳۹۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت چری تیگو 5 IE
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۷۵% ۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت چری تیگو 5 IE
  ۱۳۹۸
  امروز ۱.۶۴% ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت چری تیگو 7
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت چری تیگو 7
  ۱۳۹۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروکاپرا

کاپرا

 • قیمت کاپرا 2
  ۱۳۹۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت کاپرا 2 دو دیفرانسیل
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروکوییک

کوییک

 • قیمت کوییک دنده ای R
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت کوییک دنده ای ساده
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل -۰.۳۴% ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروکیا

کیا

 • قیمت کیا اسپورتیج GT Line
  ۲۰۱۷
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت کیا اسپورتیج GT Line
  ۲۰۱۸
  امروز -۲.۵۴% ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت کیا اپتیما GT Line
  ۲۰۱۷
  امروز -۲.۳۵% ۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت کیا اپتیما هایبرید
  ۲۰۱۸
  امروز -۲.۱۱% ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت کیا سراتو 2000
  ۲۰۱۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت کیا سراتو مونتاژ 2000 آپشنال
  ۱۳۹۸
  امروز ۰.۶۲% ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت کیا سورنتو GT Line
  ۲۰۱۷
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت کیا سورنتو GT Line
  ۲۰۱۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروگریت وال

گریت وال

 • قیمت گریت وال هاوال H2
  ۲۰۱۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت گریت وال وینگل 5 دو کابین تک دیفرانسیل
  ۱۳۹۷
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت خودرو

قیمت خودرو در ماه های اخیر دچار نوسانات بسیار شدیدی شد و تاثیرات بسیار زیادی در بازار خودرو بر جای گذاشت. این موضوع سبب جولان دلالان به بازار خودرو و انتشار هزاران آگهی خودرو با قیمت هایی بالاتر از بازار گشت. به همین دلیل با درخواست وزارت صمت و ابلاغ این موضوع به صورت دستور قضایی، تمامی سایت های مرتبط با خرید و فروش ملزم شدند تا قیمت خودرو را از آگهی های خود حذف کنند . با حذف قیمت خودروها، خریداران باید برای استعلام قیمت با فرد آگهی دهنده تماس گرفته و از قیمت پیشنهادی خودرو مطلع شوند. با این حال این امکان برای سایت های خرید و فروش خودرو به وجود آمده تا بتوانند قیمت روز خودرو صفر کیلومتر را در وب سایت خود قرار دهند. ما در وب سایت ماشین بانک در تلاش هستیم تا آخرین قیمت روز خودرو را به شما کاربران نشان دهیم تا کاربران وب سایت بتوانند به راحتی از قیمت خودروهای صفر کیلومتر مطلع شده و بر این اساس اقدام به ارزیابی قیمت و خرید خودرو نمایند. 

قیمت روز خودرو به چه عواملی وابسته است؟

قیمت خودرو در ایران به عوامل بسیار متفاوتی وابسته است. این عوامل دارای شدت و زمان اثر گذاری متفاوتی هستند. مهم ترین این عوامل تغییر در نرخ ارز و ارزش پول ملی است. در تمامی سال های قبل شاهد این موضوع بوده ایم که با افزایش قیمت ارز، قیمت روز خودرو نیز افزایش یافته و دستخوش تغییر شده است. با توجه به این نکته که بسیاری از قطعات خودروهای تولید داخل در کشور وارداتی هستند  و یا اینکه مواد اولیه آنها به کشور وارد می شود، کوچکترین تغییر در نرخ ارز تاثیر شدیدی بر قیمت خودرو در بازار خواهد گذاشت.

 افزایش یا کاهش عرضه خودرو از سوی خودروسازان نیز عامل مهم دیگری در قیمت روز خودرو است. افزایش عرضه خودرو از سوی شرکت های تولید کننده خودرو موجب ثبات در بازار قیمت خودرو خواهد بود اما در سال های اخیر با افزایش تحریم ها بر علیه کشورمان، شاهد خروج شرکت های خودروسازی، کاهش واردات قطعات اصلی و مهم خودرو، عدم ورودی تکنولوژی های جدید و... بوده ایم که این موضوع سبب ایجاد نابسامانی در زنجیره تامین و در نتیجه کاهش تولید بوده ایم که این عوامل موجب تغییرات شدید در قیمت، کیفیت و عرضه خودرو به بازار بوده است. 

برخلاف تمامی کشورهای دنیا که خودرو در آنها وسیله ای مصرفی محسوب می گردد و هر سال از ارزش خودرو کاسته می شود، خودرو در ایران یک محصول سرمایه ای نیز محسوب می شود. با سقوط ارزش پول ملی مردم ترجیح می دهند که به جای نگه داری پول نقد ، پول خود را در بازارهای دیگر که شامل بازار خودرو نیز می شود سرمایه گذاری کنند. خودرو از جمله وسایلی است که به راحتی امکان نقد شدن آن در هر زمان وجود دارد و این موضوعات سبب شده تا تقاضا برای خرید خودرو به شدت افزایش یابد . افزایش تقاضا همیشه عاملی برای افزایش قیمت روز خودرو است . کاهش تولید از سمت تولید کنندگان خودرو و افزایش تقاضا از سمت خریداران موجب شده تا بازار بسیار مناسبی برای دلالی خودرو نیز شکل گیرد. استمرار شرایط ذکر شده فرصت بسیار مناسبی برای قیمت سازی و جولان دلال ها در بازار خودرو گشته که این موضوع نیز بر افزایش قیمت روز خودرو تاثیر گذار است. مردم در تلاش هستند تا برای جلوگیری از سقوط ارزش پول خود هر چه سریع تر آن را با یک کالا تعویض نموده و همین موضوع فرصت بسیار مناسبی برای دلالان فراهم نموده تا به راحتی بتوانند بر بازار خودرو تاثیر گذاری داشته باشند. نکته مهم دیگر تفاوت قیمت بین نرخ اعلام شده توسط کارخانه و نرخ واقعی خودرو در بازار آزاد است. این تفاوت بسیار زیاد بین نرخ کارخانه ای و بازار آزاد موجب شده تا دلالی در این صنعت به کسب و کاری بسیار پرسود بدل شده و فرصت بسیار مناسب برای افراد سودجو باشد.

نرخ تورم از جمله عوامل تاثیر گذار بر قیمت روز خودرو است. هر ساله در کشور ایران شاهد افزایش نرخ تورم هستیم . افزایش تورم موجب گران تر شدن کالاها و افزایش قیمت در کالاها و خدمات است. کسری بودجه دولت و نقدینگی و بسیاری از عوامل دیگر بر نرخ تورم تاثیر گذار است. هرچه نرخ تورم افزایش داشته باشد، قیمت روز خودروهای تولیدی توسط شرکت های خودرو سازی نیز حداقل به میزان تورم افزایش خواهد یافت.

بازار خودرو در ایران همیشه دچار چالش های فراوان بوده است و عوامل بسیار زیادی بر آن تاثیر گذار هستند. هر روزه شاهد این خبر هستیم که خودروسازان با اعلام این موضوع که دچار ضرر انباشته هستند باید قیمت روز خودرو را افزایش دهند. از طرف دیگر افزایش بی رویه قیمت خودرو موجب شده تا قشر متوسط و ضعیف جامعه با مشکلات و سختی های فراوان بتوانند خودرو مورد نیاز خود را تامین نمایند.

نمایش بیشتر