قیمت روز خودرو، قیمت خودرو در بازار امروز، یکشنبه,۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

قیمت خودروآریسان

آریسان

 • قیمت آریسان وانت دوگانه سوز
  ۱۳۹۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت آریسان وانت دوگانه سوز
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودرواس دبلیو ام

اس دبلیو ام

 • قیمت اس دبلیو ام G01
  ۱۳۹۹
  امروز -۲.۶۰% ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت اس دبلیو ام G01F
  ۱۳۹۹
  امروز -۱.۱۲% ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت اس دبلیو ام G01F
  ۱۴۰۰
  امروز -۱.۰۲% ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروام وی ام

ام وی ام

 • قیمت ام وی ام 315 اسپرت اکسلنت
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت ام وی ام 315 اسپرت اکسلنت
  ۱۳۹۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت ام وی ام 315 پلاس
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت
  ۱۳۹۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت ام وی ام X22 اتوماتیک لاکچری
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت ام وی ام X22 اتوماتیک لاکچری
  ۱۳۹۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت ام وی ام X22 دنده ای اسپرت اکسلنت
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت ام وی ام X22 دنده ای اسپرت اکسلنت
  ۱۳۹۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت ام وی ام X22 دنده ای لاکچری
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت ام وی ام X22 دنده ای لاکچری
  ۱۳۹۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت ام وی ام X33 S اسپرت
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت ام وی ام X33 S اسپرت
  ۱۳۹۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت ام وی ام X55 اسپرت اکسلنت
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت ام وی ام X55 اسپرت اکسلنت
  ۱۳۹۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت ام وی ام X55 اکسلنت
  ۱۳۹۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت ام وی ام X55 اکسلنت
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروبرلیانس

برلیانس

 • قیمت برلیانس H220 دنده ای
  ۱۳۹۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت برلیانس H220 دنده ای
  ۱۳۹۹
  امروز ۰.۴۱% ۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت برلیانس H230 اتوماتیک
  ۱۳۹۹
  امروز ۱.۷۲% ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت برلیانس H230 دنده ای
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت برلیانس H230 دنده ای
  ۱۳۹۸
  امروز ۲.۲۲% ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت برلیانس H320 1.65 اتوماتیک
  ۱۳۹۷
  امروز ۲.۱۰% ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت برلیانس H320 1.65 اتوماتیک
  ۱۳۹۹
  امروز -۰.۸۲% ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت برلیانس H320 1.65 دنده ای
  ۱۳۹۹
  امروز -۰.۹۴% ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت برلیانس H320 1.65 دنده ای
  ۱۳۹۷
  امروز ۲.۰۰% ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت برلیانس H330 1.65 اتوماتیک
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل -۰.۱۴% ۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت برلیانس H330 1.65 اتوماتیک
  ۱۳۹۷
  امروز ۰.۵۹% ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت برلیانس H330 1.65 دنده ای
  ۱۳۹۷
  امروز ۱.۹۲% ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت برلیانس H330 1.65 دنده ای
  ۱۳۹۹
  امروز -۰.۹۲% ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت برلیانس کراس C3
  ۱۳۹۸
  امروز -۱.۰۸% ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت برلیانس کراس C3
  ۱۳۹۹
  امروز -۱.۲۷% ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت برلیانس کراس C3 1.65
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروبسترن

بسترن

 • قیمت بسترن B30
  ۱۳۹۸
  ۱ روز قبل -۰.۳۶% ۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت بسترن B30
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروبنز

بنز

 • قیمت بنز E E200
  ۲۰۱۷
  ۱ روز قبل -۰.۳۸% ۶,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت بنز E E200
  ۲۰۱۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت بنز E E250
  ۲۰۱۶
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروبی ام و

بی ام و

 • قیمت بی ام و X1 25i
  ۲۰۱۷
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت بی ام و X3 28i
  ۲۰۱۷
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت بی ام و X4 28i
  ۲۰۱۷
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۴,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت بی ام و سری 1 120i هاچ بک
  ۲۰۱۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت بی ام و سری 1 125i هاچ بک
  ۲۰۱۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت بی ام و سری 2 218i
  ۲۰۱۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت بی ام و سری 2 220i کروک
  ۲۰۱۷
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت بی ام و سری 2 230i کروک
  ۲۰۱۷
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت بی ام و سری 3 320i
  ۲۰۱۸
  ۱ روز قبل -۰.۸۰% ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت بی ام و سری 3 330i
  ۲۰۱۸
  ۱ روز قبل -۰.۸۳% ۳,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت بی ام و سری 5 530i
  ۲۰۱۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۴,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت بی ام و سری 7 730Li
  ۲۰۱۷
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۶,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت بی ام و سری 7 730Li
  ۲۰۱۸
  ۱ روز قبل -۰.۸۲% ۷,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروتویوتا

تویوتا

 • قیمت تویوتا C-HR بنزینی تمام چرخ محرک
  ۲۰۱۸
  ۱ روز قبل -۰.۶۸% ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت تویوتا C-HR هایبرید
  ۲۰۱۸
  امروز -۱.۲۵% ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت تویوتا راو 4
  ۲۰۱۸
  امروز -۲.۰۰% ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت تویوتا راو 4 دو دیفرانسیل
  ۲۰۱۸
  امروز -۲.۱۶% ۲,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت تویوتا پریوس تیپ C
  ۲۰۱۷
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروتیبا

تیبا

 • قیمت تیبا ۱ (صندوق دار) SX
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت تیبا ۱ (صندوق دار) SX
  ۱۴۰۰
  ۱ روز قبل -۰.۲۰% ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت تیبا ۱ (صندوق دار) پلاس
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت تیبا ۲‌ (هاچ بک) EX
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل -۰.۳۹% ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت تیبا ۲‌ (هاچ بک) EX
  ۱۴۰۰
  امروز -۰.۵۶% ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت تیبا ۲‌ (هاچ بک) پلاس
  ۱۴۰۰
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت تیبا ۲‌ (هاچ بک) پلاس
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروجک

جک

 • قیمت جک J4
  ۱۳۹۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت جک J4
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل -۰.۶۴% ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت جک S3
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل -۰.۵۷% ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت جک S3
  ۱۴۰۰
  امروز -۱.۰۶% ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت جک S5
  ۱۳۹۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت جک S5
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل -۰.۴۰% ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروجیلی

جیلی

 • قیمت جیلی GC6 اکسلنت
  ۱۳۹۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودرودانگ فنگ

دانگ فنگ

 • قیمت دانگ فنگ H30 Cross
  ۱۳۹۸
  ۱ روز قبل -۱.۱۰% ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودرودنا

دنا

 • قیمت دنا ساده
  ۱۳۹۹
  امروز -۰.۵۰% ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت دنا ساده
  ۱۴۰۰
  امروز -۰.۳۷% ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت دنا پلاس اتوماتیک توربو
  ۱۳۹۹
  امروز -۱.۴۸% ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت دنا پلاس اتوماتیک توربو
  ۱۴۰۰
  امروز -۱.۱۶% ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت دنا پلاس توربو
  ۱۳۹۹
  امروز -۰.۷۱% ۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت دنا پلاس توربو
  ۱۳۹۸
  امروز ۰.۴۹% ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت دنا پلاس توربو
  ۱۴۰۰
  امروز ۰.۰% ۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت دنا پلاس ساده
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل -۰.۲۲% ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت دنا پلاس ساده
  ۱۳۹۸
  امروز -۰.۳۴% ۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت دنا پلاس ساده
  ۱۴۰۰
  امروز -۰.۶۳% ۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودرورانا

رانا

 • قیمت رانا LX
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل -۰.۷۳% ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت رانا LX
  ۱۳۹۸
  امروز -۱.۰۱% ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودرورنو

رنو

 • قیمت رنو تلیسمان E3
  ۲۰۱۸
  امروز -۰.۹۳% ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت رنو تندر 90 E2
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت رنو تندر 90 E2
  ۱۳۹۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت رنو تندر 90 پارس
  ۱۳۹۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت رنو تندر 90 پارس
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت رنو تندر 90 پلاس اتوماتیک
  ۱۳۹۸
  ۱ روز قبل -۰.۷۸% ۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت رنو داستر SE دو دیفرانسیل
  ۲۰۱۸
  امروز -۱.۱۲% ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت رنو ساندرو اتوماتیک
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت رنو ساندرو اتوماتیک
  ۱۳۹۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک
  ۱۳۹۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت رنو ساندرو استپ وی دنده ای
  ۱۳۹۷
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت رنو ساندرو استپ وی دنده ای
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت رنو کولئوس
  ۲۰۱۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت رنو کپچر
  ۲۰۱۷
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروریچ

ریچ

 • قیمت ریچ پیکاپ
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروریگان

ریگان

 • قیمت ریگان کوپا T210 فلگشیپ
  ۲۰۲۰
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت ریگان کوپا T210 فلگشیپ
  ۲۰۱۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروزوتی

زوتی

 • قیمت زوتی آریو 1600 اتوماتیک
  ۱۳۹۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت زوتی آریو 1600 اتوماتیک
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت زوتی آریو 1600 دنده ای
  ۱۳۹۸
  امروز -۰.۸۰% ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروسانگ یانگ

سانگ یانگ

 • قیمت سانگ یانگ تیوولی آرمور
  ۲۰۱۸
  امروز -۰.۹۳% ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت سانگ یانگ کوراندو پرمیوم پلاس
  ۲۰۱۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروساینا

ساینا

 • قیمت ساینا EX
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت ساینا EX
  ۱۴۰۰
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت ساینا پلاس
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروسمند

سمند

 • قیمت سمند LX
  ۱۳۹۹
  امروز -۰.۵۶% ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت سمند LX
  ۱۴۰۰
  ۱ روز قبل -۰.۲۷% ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت سمند LX EF7 بنزینی
  ۱۳۹۹
  امروز -۱.۴۷% ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت سمند LX EF7 بنزینی
  ۱۳۹۸
  امروز -۲.۱۳% ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت سمند LX EF7 بنزینی
  ۱۴۰۰
  امروز -۱.۴۰% ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت سمند LX EF7 دوگانه سوز
  ۱۳۹۹
  امروز -۰.۹۰% ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت سمند LX EF7 دوگانه سوز
  ۱۴۰۰
  امروز -۰.۸۴% ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت سمند سورن ELX
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروسوزوکی

سوزوکی

 • قیمت سوزوکی ویتارا 2400 مونتاژ
  ۱۳۹۸
  امروز ۱.۰۳% ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروسیتروئن

سیتروئن

 • قیمت سیتروئن C3
  ۱۳۹۸
  ۱ روز قبل -۰.۵۹% ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروفوتون

فوتون

 • قیمت فوتون تونلند 2.4
  ۲۰۱۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت فوتون تونلند 2.8
  ۲۰۲۰
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت فوتون ساوانا مونتاژ
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت فوتون ساوانا مونتاژ
  ۱۳۹۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروفولکس واگن

فولکس واگن

 • قیمت فولکس واگن تیگوان
  ۲۰۱۸
  ۱ روز قبل -۰.۴۰% ۲,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت فولکس واگن پاسات
  ۲۰۱۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت فولکس واگن گلف GTI
  ۲۰۱۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودرولکسوس

لکسوس

 • قیمت لکسوس NX 200T Fsport
  ۲۰۱۷
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت لکسوس NX 300H
  ۲۰۱۷
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت لکسوس NX 300H Fsport
  ۲۰۱۷
  امروز -۱.۴۵% ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت لکسوس RX 200T fsport
  ۲۰۱۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودرومزدا

مزدا

 • قیمت مزدا 3 جدید تیپ 4
  ۱۳۹۸
  امروز -۰.۸۸% ۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودرومیتسوبیشی

میتسوبیشی

 • قیمت میتسوبیشی ASX تیپ 4
  ۲۰۱۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت میتسوبیشی اوتلندر PHEV
  ۲۰۱۸
  ۱ روز قبل -۱.۰۸% ۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت میتسوبیشی اوتلندر تیپ 5
  ۲۰۱۸
  امروز -۱.۶۹% ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت میتسوبیشی لنسر
  ۲۰۱۸
  ۱ روز قبل -۰.۵۶% ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت میتسوبیشی میراژ
  ۲۰۱۸
  امروز -۱.۲۲% ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودرومینی

مینی

 • قیمت مینی کانتری من S
  ۲۰۱۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت مینی کلاب من S
  ۲۰۱۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت مینی کوپر5 در
  ۲۰۱۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت مینی کوپر5 در S
  ۲۰۱۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودرونیسان

نیسان

 • قیمت نیسان ایکس تریل
  ۲۰۱۸
  امروز -۱.۵۱% ۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت نیسان جوک اسپرت
  ۲۰۱۷
  ۱ روز قبل -۱.۹۳% ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت نیسان جوک اسکای پک
  ۲۰۱۷
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت نیسان جوک پلاتینیوم
  ۲۰۱۷
  ۱ روز قبل -۰.۹۴% ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروهایما

هایما

 • قیمت هایما S5
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل -۰.۸۲% ۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت هایما S5
  ۱۳۹۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت هایما S7 1.8 لیتر توربو
  ۱۳۹۸
  امروز -۱.۱۶% ۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت هایما S7 1.8 لیتر توربو
  ۱۳۹۹
  امروز -۱.۱۱% ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروهیوندای

هیوندای

 • قیمت هیوندای i20 مونتاژ
  ۱۳۹۷
  امروز -۰.۹۹% ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت هیوندای آزرا 4 سیلندر
  ۲۰۱۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت هیوندای آزرا 4 سیلندر
  ۲۰۱۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت هیوندای النترا 2000cc
  ۲۰۱۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت هیوندای النترا مونتاژ
  ۱۳۹۷
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت هیوندای اکسنت مونتاژ
  ۱۳۹۷
  ۱ روز قبل -۰.۵۸% ۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت هیوندای توسان (ix35)
  ۲۰۱۷
  ۱ روز قبل -۰.۱۹% ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت هیوندای توسان (ix35)
  ۲۰۱۸
  امروز -۱.۰۵% ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت هیوندای سانتافه (ix45)
  ۲۰۱۷
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت هیوندای سانتافه (ix45)
  ۲۰۱۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت هیوندای سانتافه (ix45) 4 سیلندر دو دیفرانسیل
  ۲۰۱۷
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت هیوندای سانتافه (ix45) 4 سیلندر دو دیفرانسیل
  ۲۰۱۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت هیوندای سوناتا هایبرید GL
  ۲۰۱۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت هیوندای سوناتا هایبرید GLS
  ۲۰۱۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت هیوندای سوناتا هایبرید GLS Plus
  ۲۰۱۸
  ۱ روز قبل -۰.۲۸% ۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروپراید

پراید

 • قیمت پراید 111 SE
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل -۰.۳۹% ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پراید 131 SE
  ۱۳۹۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پراید 131 SE
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پراید 132 SE
  ۱۳۹۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پراید وانت 151 SE
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پراید وانت 151 SE
  ۱۴۰۰
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پراید وانت 151 پلاس
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروپژو

پژو

 • قیمت پژو 2008
  ۲۰۱۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو 2008
  ۲۰۲۰
  امروز -۰.۵۶% ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو 206 SD V8
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰۰% ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو 206 SD V8
  ۱۴۰۰
  امروز -۰.۷۶% ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو 206 تیپ 2
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل -۱.۰۳% ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو 206 تیپ 2
  ۱۴۰۰
  ۱ روز قبل -۰.۷۵% ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو 206 تیپ 5
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۵۴% ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو 207 اتوماتیک
  ۱۳۹۹
  امروز -۰.۶۷% ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو 207 اتوماتیک
  ۱۳۹۸
  امروز -۲.۲۷% ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو 207 اتوماتیک
  ۱۴۰۰
  ۱ روز قبل -۰.۶۳% ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو 207 دنده ای
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل -۰.۸۵% ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو 207 دنده ای
  ۱۴۰۰
  ۱ روز قبل -۱.۳۶% ۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو 207 صندوق دار
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل -۰.۷۰% ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو 207 صندوق دار
  ۱۳۹۸
  امروز -۱.۸۰% ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو 405 GLX بنزینی
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل -۰.۵۳% ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو 405 GLX دوگانه سوز
  ۱۳۹۸
  ۱ روز قبل -۰.۵۶% ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو 405 GLX دوگانه سوز
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل -۰.۲۶% ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو 405 SLX
  ۱۳۹۹
  امروز -۰.۵۱% ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو 405 SLX
  ۱۴۰۰
  ۱ روز قبل -۰.۴۹% ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو پارس LX
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو پارس LX
  ۱۴۰۰
  ۱ روز قبل -۰.۳۹% ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو پارس اتوماتیک
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل -۰.۷۲% ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو پارس اتوماتیک
  ۱۳۹۸
  ۱ روز قبل -۰.۳۴% ۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو پارس دوگانه سوز
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل -۰.۴۵% ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو پارس دوگانه سوز
  ۱۴۰۰
  امروز -۰.۸۵% ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو پارس دوگانه سوز
  ۱۳۹۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو پارس ساده
  ۱۳۹۹
  امروز -۰.۹۵% ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت پژو پارس ساده
  ۱۴۰۰
  امروز -۰.۶۹% ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروچانگان

چانگان

 • قیمت چانگان CS 35 مونتاژ
  ۱۳۹۸
  ۱ روز قبل -۰.۵۵% ۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت چانگان CS 35 مونتاژ
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروچری

چری

 • قیمت چری آریزو 5 اتوماتیک اکسلنت
  ۱۳۹۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت چری آریزو 5 اتوماتیک اکسلنت
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت چری آریزو 5 توربو
  ۱۳۹۹
  امروز ۰.۹۷% ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت چری آریزو 5 دنده ای لاکچری
  ۱۳۹۸
  امروز ۰.۷۲% ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت چری آریزو 5 دنده ای لاکچری
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت چری آریزو 6 اکسلنت
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت چری آریزو 6 اکسلنت
  ۱۳۹۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت چری تیگو 5 IE
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت چری تیگو 5 IE
  ۱۳۹۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت چری تیگو 7
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل -۰.۵۸% ۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت چری تیگو 7
  ۱۳۹۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروکاپرا

کاپرا

 • قیمت کاپرا 2
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت کاپرا 2
  ۱۳۹۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت کاپرا 2 دو دیفرانسیل
  ۱۳۹۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروکوییک

کوییک

 • قیمت کوییک دنده ای R
  ۱۴۰۰
  امروز -۰.۶۴% ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت کوییک دنده ای R
  ۱۳۹۹
  امروز -۰.۶۷% ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت کوییک دنده ای ساده
  ۱۳۹۹
  ۲ روز قبل ۰.۰% ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت کوییک دنده ای ساده
  ۱۴۰۰
  ۱ روز قبل -۰.۱۷% ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروکیا

کیا

 • قیمت کیا اسپورتیج GT Line
  ۲۰۱۷
  امروز -۲.۷۳% ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت کیا اسپورتیج GT Line
  ۲۰۱۸
  امروز -۱.۰۰% ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت کیا اپتیما GT Line
  ۲۰۱۷
  امروز -۱.۲۳% ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت کیا اپتیما هایبرید
  ۲۰۱۸
  امروز -۲.۱۷% ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت کیا سراتو 2000
  ۲۰۱۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت کیا سراتو مونتاژ 2000 آپشنال
  ۱۳۹۸
  ۱ روز قبل -۰.۶۳% ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت کیا سورنتو GT Line
  ۲۰۱۷
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت کیا سورنتو GT Line
  ۲۰۱۸
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروگریت وال

گریت وال

 • قیمت گریت وال هاوال H2
  ۲۰۱۹
  ۱ روز قبل ۰.۰% ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت گریت وال وینگل 5 دو کابین تک دیفرانسیل
  ۱۳۹۷
  امروز -۱.۵۴% ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت خودرو

قیمت خودرو در ماه های اخیر دچار نوسانات بسیار شدیدی شد و تاثیرات بسیار زیادی در بازار خودرو بر جای گذاشت. این موضوع سبب جولان دلالان به بازار خودرو و انتشار هزاران آگهی خودرو با قیمت هایی بالاتر از بازار گشت. به همین دلیل با درخواست وزارت صمت و ابلاغ این موضوع به صورت دستور قضایی، تمامی سایت های مرتبط با خرید و فروش ملزم شدند تا قیمت خودرو را از آگهی های خود حذف کنند . با حذف قیمت خودروها، خریداران باید برای استعلام قیمت با فرد آگهی دهنده تماس گرفته و از قیمت پیشنهادی خودرو مطلع شوند. با این حال این امکان برای سایت های خرید و فروش خودرو به وجود آمده تا بتوانند قیمت روز خودرو صفر کیلومتر را در وب سایت خود قرار دهند. ما در وب سایت ماشین بانک در تلاش هستیم تا آخرین قیمت روز خودرو را به شما کاربران نشان دهیم تا کاربران وب سایت بتوانند به راحتی از قیمت خودروهای صفر کیلومتر مطلع شده و بر این اساس اقدام به ارزیابی قیمت و خرید خودرو نمایند. 

قیمت روز خودرو به چه عواملی وابسته است؟

قیمت خودرو در ایران به عوامل بسیار متفاوتی وابسته است. این عوامل دارای شدت و زمان اثر گذاری متفاوتی هستند. مهم ترین این عوامل تغییر در نرخ ارز و ارزش پول ملی است. در تمامی سال های قبل شاهد این موضوع بوده ایم که با افزایش قیمت ارز، قیمت روز خودرو نیز افزایش یافته و دستخوش تغییر شده است. با توجه به این نکته که بسیاری از قطعات خودروهای تولید داخل در کشور وارداتی هستند  و یا اینکه مواد اولیه آنها به کشور وارد می شود، کوچکترین تغییر در نرخ ارز تاثیر شدیدی بر قیمت خودرو در بازار خواهد گذاشت.

 افزایش یا کاهش عرضه خودرو از سوی خودروسازان نیز عامل مهم دیگری در قیمت روز خودرو است. افزایش عرضه خودرو از سوی شرکت های تولید کننده خودرو موجب ثبات در بازار قیمت خودرو خواهد بود اما در سال های اخیر با افزایش تحریم ها بر علیه کشورمان، شاهد خروج شرکت های خودروسازی، کاهش واردات قطعات اصلی و مهم خودرو، عدم ورودی تکنولوژی های جدید و... بوده ایم که این موضوع سبب ایجاد نابسامانی در زنجیره تامین و در نتیجه کاهش تولید بوده ایم که این عوامل موجب تغییرات شدید در قیمت، کیفیت و عرضه خودرو به بازار بوده است. 

برخلاف تمامی کشورهای دنیا که خودرو در آنها وسیله ای مصرفی محسوب می گردد و هر سال از ارزش خودرو کاسته می شود، خودرو در ایران یک محصول سرمایه ای نیز محسوب می شود. با سقوط ارزش پول ملی مردم ترجیح می دهند که به جای نگه داری پول نقد ، پول خود را در بازارهای دیگر که شامل بازار خودرو نیز می شود سرمایه گذاری کنند. خودرو از جمله وسایلی است که به راحتی امکان نقد شدن آن در هر زمان وجود دارد و این موضوعات سبب شده تا تقاضا برای خرید خودرو به شدت افزایش یابد . افزایش تقاضا همیشه عاملی برای افزایش قیمت روز خودرو است . کاهش تولید از سمت تولید کنندگان خودرو و افزایش تقاضا از سمت خریداران موجب شده تا بازار بسیار مناسبی برای دلالی خودرو نیز شکل گیرد. استمرار شرایط ذکر شده فرصت بسیار مناسبی برای قیمت سازی و جولان دلال ها در بازار خودرو گشته که این موضوع نیز بر افزایش قیمت روز خودرو تاثیر گذار است. مردم در تلاش هستند تا برای جلوگیری از سقوط ارزش پول خود هر چه سریع تر آن را با یک کالا تعویض نموده و همین موضوع فرصت بسیار مناسبی برای دلالان فراهم نموده تا به راحتی بتوانند بر بازار خودرو تاثیر گذاری داشته باشند. نکته مهم دیگر تفاوت قیمت بین نرخ اعلام شده توسط کارخانه و نرخ واقعی خودرو در بازار آزاد است. این تفاوت بسیار زیاد بین نرخ کارخانه ای و بازار آزاد موجب شده تا دلالی در این صنعت به کسب و کاری بسیار پرسود بدل شده و فرصت بسیار مناسب برای افراد سودجو باشد.

نرخ تورم از جمله عوامل تاثیر گذار بر قیمت روز خودرو است. هر ساله در کشور ایران شاهد افزایش نرخ تورم هستیم . افزایش تورم موجب گران تر شدن کالاها و افزایش قیمت در کالاها و خدمات است. کسری بودجه دولت و نقدینگی و بسیاری از عوامل دیگر بر نرخ تورم تاثیر گذار است. هرچه نرخ تورم افزایش داشته باشد، قیمت روز خودروهای تولیدی توسط شرکت های خودرو سازی نیز حداقل به میزان تورم افزایش خواهد یافت.

بازار خودرو در ایران همیشه دچار چالش های فراوان بوده است و عوامل بسیار زیادی بر آن تاثیر گذار هستند. هر روزه شاهد این خبر هستیم که خودروسازان با اعلام این موضوع که دچار ضرر انباشته هستند باید قیمت روز خودرو را افزایش دهند. از طرف دیگر افزایش بی رویه قیمت خودرو موجب شده تا قشر متوسط و ضعیف جامعه با مشکلات و سختی های فراوان بتوانند خودرو مورد نیاز خود را تامین نمایند.

نمایش بیشتر